,

Yüksek yargı mensuplarına ek tazminat oranında yeni gelişme!

Yargıtay ve Danıştay başkanları ile üyelerinin ek tazminat oranlarının yükseltilmesine yönelik yapılan itiraza ilişkin dosya, Ankara 25. İdare Mahkemesi tarafından, Danıştay ve Yargıtay üyeliğine seçilme yeterliliğini haiz ancak üye olarak seçilmemiş hakim ve savcıların bir eksiklik veya kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne somut norm denetimi ile gönderdi.

Yüksek yargı mensuplarına ek tazminat oranında yeni gelişme!

7447 sayılı Kanunla Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin kıstas aylık oranları da yükseltildi. Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminatı oranları yükseltildi.

ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Söz konusu kanunun ardından Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne kanunun iptali istemiyle dava açıldı. Ankara 25. İdare Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyeliğine seçilme yeterliliğini haiz ancak üye olarak seçilmemiş hakim ve savcıların bir eksiklik veya kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne somut norm denetimi ile gönderdi. Gerekçede, hukuk devleti ilkesinin temel bileşenlerinden olan yargı bağımsızlığının, insan haklarının ve özgürlüklerinin başlıca ve en etkin güvencesi olduğu kaydedildi. Anayasa ile güvence altına alınan hakimlerin bağımsızlığı, hakimlik ve savcılık güvencesi ilkeleri, demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin nüfuz ve itibarını korumayı öngördüğü aktarılan gerekçede, yasa koyucunun da aynı ilkelere ve korumaya uygun davranması gerektiği anlatıldı.

SEÇİLEN ÜYELER İLE AYRIM YOK

İtiraza konu yasal düzenleme öncesinde eşitlik ilkesine uygun olarak Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme yeterliliğine haiz davacı konumundaki kişiler ile Danıştay ve Yargıtay üyelerine seçilen kişiler arasında ayrı düzenlemeye gidilmesi noktası konumunda herhangi bir objektif gerekçeye dayanmadığı ve kamu yararının da olmadığının açık olduğu ifade edildi. Gerekçede, seçilen üyeler ile seçilme yeterliliğini haiz kişiler arasında bir ayrım yapılmadığı, itiraza konu yasal düzenleme ile davacının ve davacıyla benzer durumda olan hakim ve savcıların Danıştay ve Yargıtay üyeleri ile aynı konumda olduklarına ilişkin kazanılmış haklarının ihlal edildiği kaydedildi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Gerekçede, yasal düzenleme ile oluşturulan eşitsizliğin makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı ifade edilirken, salt yargı içi idari bir tasarruf ile Hakimler ve Savcılar kurulu tarafından Danıştay veya Yargıtay üyeliğine seçilen kişiler lehine, anılan üyeliklere seçilme yeterliliğini belirten hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve eşitlik ilkelerine ve çalışma barışının sağlanması kuralına aykırı olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Dilhan DUMANOĞLU

Kaynak : Sabah Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler