,

YSK Başkanı, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "Herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halini siyasi partilere veriyoruz, muhtarlıklarda askıya çıkarıyoruz. İtiraz gelmesi halinde güncellemeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, hazırlanan seçmen listelerinin son derece güvenli olduğunu belirterek, Anayasal bir kurum olan ve tüm kurul toplantılarını Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yapan YSK'nin, çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamasını istedi.

Başkan Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumuyla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

YSK olarak seçim güvenliğini ön planda tuttuklarının altını çizen Akkaya, seçim dönemi içinde seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldıklarını, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinde işlenen listelerin düzenlemelerin ardından "sandık seçmen listesi" haline dönüştürüldüğünü söyledi.

Her seçim döneminde bu listeleri siyasi partilere verdiklerini ifade eden Akkaya, siyasi partilerin de itiraz hakkına sahip olduklarını bildirdi.

Akkaya, seçmen kütüğünün, 298 sayılı Kanunun 33 ve 35'üncü maddeleri gereğince, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak düzenlendiğini anlattı.

Yasalara göre, seçmen kütüklerinin, nüfus kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak hazırlandığına işaret eden Akkaya, 298 sayılı Yasa'nın 34'üncü maddesinde, "Seçmen kütüğünde seçmenin adı soyadı, baba adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçe adı, oturduğu yer adresi bulunmak zorundadır" hükmünün yer aldığını, bu hükme göre seçmen kütüklerinin hazırlandığını kaydetti.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 47'nci maddesinin, "seçmen kütüklerinin, seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi parti merkezlerince talep edildiğinde, YSK tarafından bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak kaydıyla siyasi partilere verileceğini" öngördüğünü hatırlatan Başkan Akkaya, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere, bu listelerin bir seçim döneminde istemeleri halinde iki kez verildiğini vurguladı.

İtiraz halinde güncelleme yapılıyor

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "Herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halini siyasi partilere veriyoruz, muhtarlıklarda askıya çıkarıyoruz. İtiraz gelmesi halinde güncellemeleri yapıyoruz." dedi.

İlgili yasa maddelerince bugüne kadar sistemin böyle işlediğini belirten Akkaya, devletin temel kurumlarından YSK'nin, Anayasa'nın 79'uncu maddesine göre, seçimlerin başlangıcından bitimine kadar seçimlerin genel yönetim ve düzeniyle görevli olduğunu hatırlattı.

Başkan Akkaya, "Anayasal bir kurum olan YSK, çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamalı. Anayasa ve kanunların verdiği talimatları, kanunlar çerçevesinde yerine getiren, mevzuat gereği tüm kurul toplantılarını Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yapan YSK'nın incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir." diye konuştu.

Seçmen kütüklerinin seçmen listelerine dönüşüm süreci

İlgili yasa ve YSK'nin genelge ve kararlarına göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan seçmen kütükleri, sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncelleniyor.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gelen listeler, 18 yaşını dolduracaklar, kısıtlılar, oy kullanamayacak olanlar gibi güncelleme çalışmalarının ardından "muhtarlık bölgesi askı listesi" haline dönüştürülüyor.

Liste haline getirip askıya çıkılan listeler bu süreçte, vatandaşlar ve siyasi partilerin incelemesine açılıyor.

Gelen itirazlar üzerine yapılacak değişiklikler de yine siyasi partilerle paylaşılıyor.

Bu incelemelerin ardından listeler "Sandık Bölgesi Askı Listesi" haline getiriliyor. Bu süreçte de seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerden isteyenlere listeler veriliyor.

İtiraz ve incelemelerin de tamamlamasıyla seçmen kütüğü listesi kesinleştirilerek, "Sandık seçmen listesi" son halini alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler