,

Yönetmeliğe göre özel okul zam oranı ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğine göre, ara sınıflarda okuyan öğrenciler için zam oranı (YILLIK ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenecek.

Yönetmeliğe göre özel okul zam oranı ne kadar olacak?

Özel okul ücretleri ne kadar zamlı olacak? Bu konudaki tartışma devam ediyor. Daha önce Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) adlı bir dernek "2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir" ifadelerini kullanan bir sosyal medya paylaşımı yapmış ancak daha sonra bu paylaşımı kaldırmıştı.

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş özel okul zammına ilişkin olarak MEB'in bir karar aldığını, bu karara göre, özel okulların maksimum yüzde 36,7 oranında zam alabileceğini belirtmiştir.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğinin 53. maddesi hangi oranda artış yapılacağını düzenlemiştir:

İlgili madde şu şekildedir:

"Ücret tespiti
MADDE 53 – (1) Kurumlar, Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir. Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir.
(2) Kurumlar, öğrenci ve kursiyer ücret tespitlerini, istenildiğinde yetkili makamlara belgelendirirler.
(3) Ücretlerin ilan edilmesi için verilen süreden sonra kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen kurumların öğrenci ve kursiyer ücreti, bulundukları ilde aynı tür kurumların ilan ettikleri en düşük ücretten aşağı olamaz.
(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde herhangi bir ad altında ücret alınmaz.
(5) Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden, talep eden veliler faydalanır."

Özel okul zammı ne kadar olabilir?

Yönetmeliğe göre zam oranı (YILLIK ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenecek. 2021 yılı ÜFE 79,89, TÜFE ise 36,08 çıkmıştır.
(79,89+36,08) /2
= 57,98
=57,98*1,05
= 60,88 çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı bir zam oranı açıklamıştır

Ak Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon var. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz" dedi. Erdoğan, özel okullardaki ücret artışını da yüzde 36 ile sınırladıklarını söyledi.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler