,

Yargıtay’dan haftalık izin kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işten ayrıldıktan sonra haftalık izin alacakları için dava açan bir işçinin başvurusunda tanık beyanı dışında yazılı belge yer almadığı gerekçesiyle, yerel mahkemenin davacıya işçilik alacaklarının bir kısmının ödenmesine hükmettiği kararı bozdu.

Yargıtay’dan haftalık izin kararı

Dairenin kararında, hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatilinin hiç kullandırılmamış sayılacağına, işçinin tatil gününden önce iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, 7 günlük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkının bulunduğuna dikkat çekildi.

Sabah Gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre, Kayseri'de özel bir şirkette çalışan M.Y., işten çıkarıldıktan sonra mahkemeye başvurdu. M.Y., ayrıldığı şirkete ait yurtiçi ve yurtdışı projelerde çalıştığını, haftanın 7 günü 08.00-22.00/23.00 saatleri arasında ve dini bayramların ilk günü hariç tüm genel tatillerde çalıştığını, işveren tarafından iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesine rağmen işçilik haklarının ödenmediğini iddia ederek, bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Şirket avukatı ise, M.Y.'nin şirketin farklı inşaat projelerinde görev aldığını, projelerin tamamlanması ile iş sözleşmesinin bittiğini, brüt ücret hesaplamasında yurt dışında çalışan işçi olduğu dikkate alınması gerektiğini, emsal ücret araştırmasına gerek olmadığını öne sürdü. Avukat, M.Y.'nin iş sözleşmesinde ücretinin belirlendiğini, buna göre bordrolar düzenlendiği ve banka kanalıyla ödemelerin yapıldığını, bordro ve banka kayıtlarının birbirini teyit ettiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Yerel mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Yerel mahkemenin kararına itiraz edilmesi sonrasında dosya istinaf mahkemesine gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, karara yapılan itirazı reddetti. Bunun üzerine kararla ilgili temyiz başvurusunda bulunuldu ve dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi.

Daire heyeti, haftalık iznin bölünmesi halinde kullanılmamış sayılacağına dikkat çekti.

Kararda, 4857 sayılı İş Kanununun 46'ncı maddesine dikkat çekilerek, işçinin tatil gününden önce iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkının bulunduğunun belirtildiğinden bahsedildi.

"HAFTA TATİLİNİN 24 SAATTEN AZ OLARAK KULLANDIRILMASI HALİNDE HAFTA TATİLİ HİÇ KULLANDIRILMAMIŞ SAYILIR"

İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağının da ilgili İş Kanunu maddesinde hüküm altına alındığı bildirilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır."

YARGITAY KARARI BOZDU

Dairenin kararında, ilk derece mahkemesince hükme esas alınan bilirkişi raporunda M.Y.'nin haftanın yedi günü çalıştığı kabul edilerek hafta tatili alacağının hesaplandığına dikkat çekilerek, "Davacı tanıkları haftada bir gün Pazar günleri tatil günleri olduğunu, fakat işin durumuna göre hafta tatilinde de çalıştıklarını beyan etmişlerdir. Dosya çerçevesinde davacının hafta tatili çalışma iddiasına ilişkin olarak tanık beyanı dışında yazılı belge bulunmamaktadır. Dosyadaki mevcut delil durumuna göre, davacı tanık beyanlarının ispata elverişli açık ve net olmadığı dikkate alındığında hafta tatili çalışması iddiasının ispatlanamadığı anlaşılmakla, davacının hafta tatili alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir" denildi.

İlişkili Haberler

Manşetler