USD : 18,56 %0,23
EUR : 18,42 %0,88
ALTIN (Gr): 1.017,01 %0,31
BIST 100 : 3.444,55 %1,55
BITCOIN : 19.959,44 %1,85
Petrol : 90,36 %1,69
Gündem

Yargıtay: İşçinin başka bir işe girip istifa etmesi mümkün

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin başka bir işe başvurduktan sonra iş akdini fesih etmesinin kötü niyetli olamayacağına karar verdi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 13:40

Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, istifa eden işçinin başka bir iş ayarlamasının kötü niyetli olmadığına dikkat çekildi. Kararda şöyle denildi:

"Fesih için haklı sebepleri bulunduğunu iddia eden bir işçinin, muhtemel fesih tarihinden sonraki işsizlik sürecini ve geçim koşullarını nazara alarak, fesihten önce başka bir işe başvurmuş olması ve bu başvurusunun kabul edilmesinden sonra, iş sözleşmesini feshetmesi, işverenden kaynaklanan haklı fesih olgusunu ortadan kaldırmayacağı gibi bu feshin kötü niyetli olduğu sonucunu da doğurmaz.

Zira burada fesih iradesinin doğduğu anda değil de sonradan açıklanması, makul kabul edilebilir insanî kaygılardan kaynaklı olup, işvereni zarara uğratma kastı da bulunmadığından, hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilmesi yerinde olmayacaktır. Hülasa; haklı fesih sonucunu doğuran sebepler işverenden sadır olup, davacı işçilerce bu hak fiilen yeni işe başlanılmasından evvel kullanıldığı gibi fesihten önce iş başvurusu yapılıp kabul edilmesinden sonra kullanılmasının da makul kabul edilebilir insani kaygılardan kaynaklı olduğu anlaşılmıştır.

Bu hakkın dürüstlük kuralına aykırı kullanıldığının kabul edilmesi hakkaniyet ve adalet ilkesi ile de bağdaşmayacağından, uyuşmazlığın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi’nin kararı doğrultusunda giderilmesine karar verilmiştir.”

Kaynak : TT