,

'Üniversitelerde mobbing ile mücadele edecek bir birim kurulmalı'

Eğitim-Bir-Sen, üniversite idari personelinin genel sorunlarını ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri içeren "Üniversite İdari Personelinin Özlük Hakları Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda idari personelin her alanda aktif çalıştığına dikkat çekilerek, üniversitelerdeki konumlarına vurgu yapıldı.

'Üniversitelerde mobbing ile mücadele edecek bir birim kurulmalı'

Eğitim-Bir-Sen, “Üniversite İdari Personelinin Özlük Hakları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporunu kamuoyu ile paylaştı. Üniversitelerde, idari personellerin elinin değmediği hiçbir noktanın kalmadığına dikkat çekilen raporda, yoğunluklarına rağmen idari personelin birçok sorun ile boğuştuğu ve bazı haklardan da mahrum bırakıldığı vurgulandı. İdari personellerin sorunlarının çözüm beklediği belirtildi.

ÜÇ ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Sendikanın yazılı açıklamasında, üniversitelerin birçok alanında idari personelin görev yaptığı, ancak idari personelin bazı haklardan mahrum bırakıldığı belirtilerek, bu raporun ekonomik ve sosyal sorunları ve bunların iyileştirilmesi için çözüm önerilerini ortaya koyduğuna dikkat çekildi. Rapor, mali haklara ilişkin öneriler, sosyal haklara ilişkin öneriler ve çalışma şartlarına ilişkin öneriler olmak üzere üç ana başlıktan oluştu.

“MALİ KONULARDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER GEREKLİ”

Mali haklara ilişkin önerilerde, üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan personele belirlenen usul ve esaslara göre öğretim elemanlarına verilen oranda geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatı ödenmesi yönünde düzenleme yapılması gerektiği ifade edildi. Raporda, genel sekreter yardımcıları, fakülte sekreterleri, enstitü sekreterleri ve üniversite sekreterlerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi istenirken, üniversite daire başkanlarının bakanlıklardaki daire başkanları ile aynı ücreti alması gerektiği belirtildi. Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere yardımcı hizmet sınıfı kadrolarında bulunan personelin, öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri kadrolara sınavsız olarak atanmaları noktasında düzenleme yapılmalıdır. Koruma ve güvenlik görevlilerine milli ve dini bayramlarda yaptıkları vardiya karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi, teknik hizmetler sınıfı kadroları için öngörülen özel hizmet tazminatı oranlarının artırılması istendi.

SOSYAL HAKLARDA DA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sosyal haklara ilişkin önerilerde ise Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında yükseköğretim kurumlarının uhdelerinde bulunan kamu konutlarının yüzde 80’inin sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilmesi ve dağıtım esaslarında düzenleme talep edildi. Raporda, 2828 sayılı kanun veya 3713 sayılı kanun gereğince üniversite idari kadrolarına atanan personelden, atandıkları tarihten sonra bir üst öğrenimi tamamlamış olanların, tamamladıkları yükseköğretim programına göre kadrolarının bulunduğu üniversitede veya bunun mümkün olmaması hâlinde isteklerine göre bir başka üniversite bünyesinde ihraz ettikleri kadrolara atanmalarının yapılmasının gerekliliğine de vurgu yapıldı.

ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN SORUNLAR DA GÜNDEME GETİRİLDİ

Çalışma şartlarına ilişkin önerilerde ise üniversite idari personeli arasındaki istihdam biçiminden kaynaklı statü farklılığının ortadan kaldırılması ve bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personele, merkezî sistem dâhilinde yükseköğretim kurumları arasında isteğe bağlı yer değişikliği hakkının tanınması için çağrıda bulunuldu. Raporda, yükseköğretim kurumlarında görevde yükselme sınavlarının en geç iki yılda bir yapılmasının gerekli olduğu belirtildi. Akademik personelin genel sekreter, fakülte, enstitü, yüksekokul sekreteri gibi yönetim görevine ilişkin kadrolarda görevlendirilmemeleri ya da sadece kamu yönetimi, yükseköğretim kurumları yönetimi gibi alanlarda akademik çalışması olan akademik personelin görevlendirilmesi noktasında düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

“REKTÖRE TANINMIŞ YETKİLERİN SINIRLARININ ÇİZİLMESİ GEREKLİ”

Akademik personelin genel sekreter, fakülte, enstitü, yüksekokul sekreteri gibi yönetim görevine ilişkin kadrolarda görevlendirilmemeleri ya da sadece kamu yönetimi, yükseköğretim kurumları yönetimi gibi alanlarda akademik çalışması olan akademik personelin görevlendirilmesi noktasında düzenleme yapılması gerektiği kaydedilen raporda, "Rektöre tanınmış yetkilerin sınırlarının çizilmesi, görev yeri değişikliği başta olmak üzere yetkinin kullanımının objektif, açık, net, somut, haklı gerekçelere dayalı ve denetlenebilir kurallara bağlanması sağlanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

“ÜNİVERSİTELERDE MOBBİNG İLE MÜCADELE EDECEK BİR BİRİM KURULMALI”

Raporda mobbing vakalarına da dikkat çekilirken, idari personele eğitimi ve yeterliliğiyle uyumsuz görevlendirme yapılması, görev yerinin çok sık değiştirilmesi gibi mobbing içeren davranışların uygulanmaması çağrısında bulunuldu. Raporda, mobbing içeren eylem ve işlemlere karşı daha etkili önlemlerin alınması, mobbing uygulamalarını tanımlayıp yaptırıma bağlayacak hukuki düzenlemelerin yapılması ve üniversiteler bünyesinde mobbing ile mücadele edecek bir birimin kurulması da talep edildi.

Mehmet Fahri ÖZKAN/ Milli Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler