,

TTB'nin grev kararına tepki var

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin 15 Aralık'taki iş bırakma çağrısına tepki gösterdi.

TTB'nin grev kararına tepki var

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin 15 Aralık'taki iş bırakma çağrısına ilişkin, "Konseydeki zatların ideolojik ezberlerinin tekrarı ve sendikaların taklidi niteliğinde alelacele yapılmış bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, çalışma şartlarının ağırlığı, giderek artan sözlü ve fiziksel şiddet, mesleklerinin itibarsızlaştırılması, yerli yersiz şikayetlerle ve açılan davalarla yıpratılma ve meslektaşlar arasındaki adaletsiz gelir dağılımı gibi sorunların dağ gibi yığıldığı belirtildi.

Kayseri Tabip Odası'nın açıklamasında şu hususlara yer verildi:

- Meslektaşlarımızın tepkilerine hak veriyor, onların sesi olmakta ve haklarını savunmakta çekimser kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Hekimlerin haklı tepkilerinin yanlış öncülerin elinde, yanlış mecralarda ve yanlış yöntemlerle yönlendirilerek sönümlenmesini ise tehlikeli buluyoruz.

- Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin ilan etmiş olduğu 15 Aralık’ta grev çağrısı, bu konseydeki zatların ideolojik ezberlerinin tekrarı ve sendikaların taklidi niteliğinde alelacele yapılmış bir çağrıdır.

- Bugüne kadar hekimleri temsil sorumluluğunu asla taşıyamamış mevcut TTB Merkez Konseyi, hekimlerin yükselen tepkisini arkasına alarak bu haklı tepkiyi siyasi amaçlarına hizmet için kullanmak istemektedir ve yayınladıkları çağrının ayrıntılarında bu niyetini belli etmektedir.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler