,

Toplu ulaşımda engelli rampası zorunluluğu yine uzadı

Toplu ulaşım araçlarına engelli rampası yapma zorunluluğu 4 yıl daha uzadı.

Toplu ulaşımda engelli rampası zorunluluğu yine uzadı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun dünkü görüşmelerinde, verilen bir önergeyle, Toplu taşıma araçlarına engelli rampası yapma zorunluluğu 4 yıl daha uzatıldı.

Böylece 2005 yılında getirilen kaunin düzenlemenin yürürlüğe girmesi 17 yıldır ertelenmiş olmaktadır.

İşte TBMM Komisyonunda kabul edilen önerge:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan (2/4527) esas numaralı Kanun Teklifi'ne aşağıdaki maddenin eklenmesi arz ve teklif ederiz.

Cemal Öztürk
Giresun

"MADDE ...- 1/7/2005 tarihli 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "dört yılı" ibaresi "sekiz yılı" şeklinde değiştirilmiştir."

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler