,

TİHEK'ten İstanbul Barosuna ayrımcılık yasağını ihlalden ceza

TİHEK, İstanbul Barosunu, internet sitesindeki istihdam amaçlı ilanlarda, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle 50 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

TİHEK'ten İstanbul Barosuna ayrımcılık yasağını ihlalden ceza

Baroya kayıtlı bir stajyer avukat, TİHEK'e başvurarak, İstanbul Barosunun kurumsal internet sitesindeki Bilgi Havuzu'nda "stajyer avukat arayan avukatlar", "meslektaş arayan avukatlar", "staj yeri arayan stajyer avukatlar", "çalışma ortamı arayan avukatlar" gibi başlıklarla istihdam amaçlı çeşitli ilanların bulunduğunu belirtti.

Bilgi Havuzu'nda "kadın avukat/stajyer avukat", "erkek avukat/stajyer avukat", "fotoğraflı olmayan CV'ler kabul edilmeyecektir" gibi cinsiyetçi ve ayrımcı ifadeler içeren ilanların yer aldığını savunan stajyer avukat, bu ifadelerin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğunu öne sürdü.

İstanbul Barosu tarafından cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, baroyu 50 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Karardan

Gerekçede, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını cinsiyeti nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturduğu vurgulandı.

Bilgi Havuzu'ndaki ilanların ilgili platforma üye tüm faydalanıcılar için eşit şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturmayan şekilde belirlenmesine yönelik içerik kontrolü yapıldığını gösterir verilerin bulunmadığına işaret edilen gerekçede, portalda yer alacak ilanların yayımlanmasından önce muhatap İstanbul Barosu tarafından öncelikle ilgili ilan içeriğinin ayrımcı nitelikte olup olmadığına dair bir filtreleme yapılması gerektiği kaydedildi.

İlgili platformda verilen ilan içeriklerinin yayımlanmasında yönetici onayı kısıtlaması gibi içerik kontrolüne imkan veren bir uygulamanın da yerleşik olmadığı anlatılan gerekçede, cinsiyet temelinde ayrımcı ifadeler barındıran ilanların, yaklaşık bir ay süresince yayında kalmasında muhatabın sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

TİHEK'in gerekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Barosuna ait internet sayfasında yer alan Bilgi Havuzu portalındaki ilanlarda, belirli mesleki faaliyetin niteliği veya bu faaliyetin yürütüldüğü bağlam dikkate alınmayarak, objektif ve makul bir gerekçeye dayanmayan, çalışma ve staj ilişkisinin niteliği ile ilişkili olmayan ayrımcı ifadeler barındıran ilanlar verilmesinin, eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir. Eşitlik temelinde avukatlık mesleğinin icrası için uygun koşulların sağlanmasında sorumluluğu bulunan muhatap İstanbul Baro Başkanlığı tarafından cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."

 

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler