,

Tasarruf Paketi kamu çalışanlarını mağdur etmesin

Kamuda tasarruf paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Tasarrufa konu edilen içeriklerin öncelik ve önem sıralaması noktasında da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor, emekten tasarruf edilmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz” dedi.

Tasarruf Paketi kamu çalışanlarını mağdur etmesin

“Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” açıklandı. Buna göre kamuda birçok alanda kısıtlama kararları alındığı belirtilirken, sendikalar ise kamu çalışanları için çağrıda bulundu.

Kaynakların etkin kullanılması konusunda destek verdiklerini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamunun örnek teşkil etmesi açısından tasarruf kültürünün yanında olduklarını belirterek, “Tasarrufa konu edilen içeriklerin öncelik ve önem sıralaması noktasında da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor, emekten tasarruf edilmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Kamuda personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması hususunda alınan tedbirler, aynı zamanda kamu hizmeti için gerekli personel ihtiyacına yönelik de kısıtlamalar içermektedir. Artan nüfus ve kamu hizmeti gerekliliği birlikte değerlendirildiğinde; başta sağlık, eğitim, tarım ve yatırım alanlarına ilişkin personel ihtiyacı tasarrufa konu edilmemeli, kamunun gerek duyduğu personel istihdamı emekli olan kadar değil kamu hizmetinin ihtiyacı kadar yapılmalıdır” dedi.

“PERSONELİ MAĞDUR EDECEK DÜZENLEMELERE FIRSAT VERİLMEMELİ”

Kamuda esnek ve uzaktan çalışma alanında yapılacak düzenlemelere dikkat çeken Yalçın, yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Yalçın, 3’üncü Dönem Toplu Sözleşme ile elde edilen servis hakkına da vurgu yaparak, “3’üncü Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren kazanım haline dönüştürdüğümüz ‘Servis Hizmeti’ noktasında hükmün açıklığı ve netliği göz önünde bulundurularak; tasarruf paketi toplu sözleşme hükümlerini engelleyecek bir yapıya dönüşmemeli, kamu kurum ve kuruluşlarında keyfi olarak personeli mağdur edecek düzenlemelere de fırsat verilmemelidir” diye konuştu.

“SOSYAL MALİYET OLUŞTURMADAN SONUÇLANDIRILMALI”

Lojmanlara ilişkin düzenlemeye dikkat çeken Yalçın, kamu lojmanlarına ilişkin kira bedellerine ilişkin geçmişte yapılan çalışmaları işaret ederek, “Kamu lojmanları kira bedellerinin güncellenmesine ilişkin çalışma yapılırken, kamu görevlilerimizin giderlerini artırmaya yönelik tedbirler yerine alım gücünü yükseltecek, giderleri azaltacak ve sosyal devlet ilkesini göz ardı etmeyecek uygulamalar hayata geçirilmelidir. Tasarruf tedbiri paketi uygulamaya geçirilirken; kamu görevlilerinin çalışma koşullarında ve kamu hizmetinin sunumunda aksamaya sebebiyet vermeyecek, toplu sözleşme özerkliğini, hukukunu ve teamülünü engellemeyecek ve tasarruf gerekçesiyle sosyal maliyet üretmeyecek şekilde sonuçlandırılmalıdır” dedi.

EMEKLİ OLAN GÖREVLİ SAYISINDA ALIM AKSAMALARA NEDEN OLACAK

Açıklanan pakete ilişkin konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, israftan kaçmanın sadece ekonomik türbülans döneminde yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Alınan tasarruf tedbirlerinin bir kısmını desteklerken bir bölümünün ise ülkemize fayda getirmeyeceğini düşünüyoruz. Özellikle kamuya yeni personel alımının emekli olan kamu görevlisi sayısı ile sınırlandırılması, mutlak surette gözden geçirilmesi gereken bir karardır. Hepimizin bildiği gibi sağlık, eğitim ve güvenlik başta olmak üzere hemen bütün hizmetlerde büyük bir personel açığı olduğu bilinen gerçektir. Böyle bir karar, önümüzdeki yıllarda artacak nüfusa ve hizmet ihtiyacına paralel olarak kamu çalışanı açığının daha da büyümesine ve kamu hizmetlerinin aksamasına yol açacaktır. Ayrıca emekli maaşlarının düşüklüğü nedeniyle kamu görevlilerimiz emekli olmak istememekte, tüm çalışanlar 65 yaşına kadar görevlerinde kalmayı tercih etmektedir” diye konuştu.

“TOPLU SÖZLEŞME İLE ALINAN KARARLARIN İPTALİ TOPLU SÖZLEŞME HAKKINA DARBE VURMAKTIR”

Personel servislerine ilişkin alınan kararı da eleştiren Kahveci, alınan kararın faydadan çok zarar getireceğini belirterek, “Bu karar özellikle trafik yoğunluğunun olduğu büyükşehirlerde daha fazla trafik, iş gücü kaybı ve yakıt masrafı yaratacaktır. Bunun yanında servis hizmetlerine yönelik olarak alınmış toplu sözleşme kararlarının da böyle bir çalışma ile iptal ediliyor olması, sendikacılık ve toplu sözleşme ilkelerine aykırı bir durum olarak toplu sözleşmenin özerkliğini yok etmek anlamı taşıyacaktır. Toplu sözleşme ile alınan kararların idari keyfiyetle iptal edilmesi, örgütlenme özgürlüğüne ve toplu sözleşme hakkına darbe vurmak anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Artan kira maliyetleri nedeniyle kamu çalışanlarının mağdur olduğunu ifade eden Kahveci, birçok yerde kiraların kamu çalışanlarının maaşlarının üzerinde olduğunun altını çizerek, “Kamu lojmanları nispeten daha uygun kiralar nedeniyle imkânı olan çalışanlarımız açısından bir kolaylık sağlamaktadır. Bu kiraların gözden geçirilerek rayiç bedel üzerinden değerlendirilecek olması zaten kiralar nedeniyle personel temininde güçlük çekilen yerlerde durma noktasına gelmiş olan kamu hizmetlerinin tamamen aksamasına yol açacak, beklenen etkiyi yaratamayacaktır. Bu bakımdan özellikle zaten dar ve sabit gelirle hayatta kalmaya çalışan kamu görevlilerine yönelik olarak uygulanması gereken tasarruf tedbirlerinin gerek etkisizliği gerekse yaratacağı sorunlar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi ve bu kararlardan vazgeçilmesi gerekmektedir” dedi.

Mehmet Fahri özkan / Milli Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler