,

Sözleşmeli personel esaslarında değişiklik yapıldı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklikler yapılarak yetkiler Cumhurbaşkanlığına alındı.

Sözleşmeli personel esaslarında değişiklik yapıldı

4 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklikler yapıldı.

- Sözleşmeli personele verilecek tutar, görevin önemi ve özelliği ile çahştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca artırılabilecek.
- sözleşmeli personele yapılacak ödemelerle ilgili hükümlere uyulması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmasını öngören hüküm kaldırıldı.
- Yurt dışı teşkilatında çalışan personelin iş sonu tazminatında yetki Cumhurbaşkanlığına alındı.
- İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı değil Cumhurbaşkanlığı yetkili olacaktır.
- Esasların 14 ve 16. maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Bu maddelerde çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı ve ücretlerine dair Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının yetkili olması yer alıyordu.
- KPDS ibareleri YDs olarak değiştirildi.
- Özelleştirilen kurumlarda çalışıp da nakil hakkı bulunmayan işçilerin 4/B'li sözleşmeli pozisyonlara atanmalarında yetki Çalışna ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verildi.

Esaslarda yapılan tüm değişiklikler için tıklayınız.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler