,

Sağlıkta şiddet kanunu veteriner hekimleri de kapsasın

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 56 il ve bölge odası tarafından ortak açıklama ile şiddet olaylarına dikkat çekilirken, veterinerlerin de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması için çağrıda bulundular. Açıklamada, veteriner hekimlerin hayatın her alanında mobbinge, tacize, linçe ve şiddete uğradığının altı çizildi.

Sağlıkta şiddet kanunu veteriner hekimleri de kapsasın

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 56 il ve bölge odası tarafından ortak açıklama ile şiddet olaylarına dikkat çekilirken, veterinerlerin de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması için çağrıda bulundular. Açıklamada, veteriner hekimlerin hayatın her alanında mobbinge, tacize, linçe ve şiddete uğradığının altı çizildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 56 il ve bölge odası tarafından ortak olarak gerçekleştirilen basın açıklamasında, Türkiye’de yaşamın tüm alanında meydana gelen şiddet vakalarının hızla arttığına dikkat çekilerek, şiddet vakalarının sağlıkçılar ve veterinerler için dayanılamaz bir hale geldiğine dikkat çekildi.

Veteriner hekimlerin son zamanlarda şiddet vakalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, veteriner hekimlerin hem hayvan sağlığının hem de halk sağlığının koruyucusu olduğu belirtilerek, “Veteriner hekimlerin, hangi alanda çalışırsa çalışsın aynı zamanda kamu hizmeti verdiği göz ardı edilmemelidir. Veteriner hekimler her şeye rağmen pandemide olduğu gibi depremde de gıda işletmelerinde, köylerde ve muayenehanelerindeki görevlerini aksatmadılar, hastalarını bırakmadılar. Ancak bunca özveriye karşın, toplumun ve yetkililerin gözü önünde her gün darp ediliyor, bıçaklanıyor, hatta öldürülüyorlar” ifadeleri kullanıldı.

BİR GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasasının kapsamı dışında kaldığının altı çizilen açıklamada, veteriner hekimler yasalar önünde sağlık çalışanı olduğu belirtilirken, “Bizlere karşı işlenen suçlar da dâhil, özlük haklarımız, veteriner hekimlerin yaşam ve çalışma koşulları mevcut yasalara uygun düzenlenmelidir. Mesleğimize yönelik artarak devam eden şiddeti görmezden gelenlerin de bu saldırıda sorumluluğu olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yaşatmayı ve şifa vermeyi ilke edinmiş bir meslek grubu olarak, sesimizi duyurmak için kritik noktalar ve durumlar hariç tüm çalışma alanlarımızda 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihinde bir gün süreyle iş bırakacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” diye belirtildi.

Mehmet Fahri ÖZKAN / Milli Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler