,

Sağlıkta sabit ek ödeme dönemi: Kimin maaşı ne kadar arttı?

Sağlıkçıların temel ve teşvik ödemelerinden oluşan iki ayaklı sabit ek ödeme dönemi başlıyor. 15 Ağustos itibarıyla belirlenen taban maaşları ve performansa yönelik ek ödemeler hesaplarda olacak.

Sağlıkta sabit ek ödeme dönemi: Kimin maaşı ne kadar arttı?

Sağlık ordusunun geçen yıl Aralık’tan bu yana beklediği, sabit ek ödeme yönetmeliği, değişikliklerin sahaya yansıyacağı ifade edilen 15 Ağustos tarihi beklenmeden, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile uzman hekim ve diş hekimlerine kademelerine göre artacak şekilde 10 bin TL’ye; asistan hekimlere 7 bin 500 TL’ye; pratisyen hekimlere 5 bin TL’ye kadar ek ödeme yapılacak. Ek ödemelerle birlikte pratisyen hekimlerin maaşı 20 bin TL’yi aşacak, uzmanların maaşı da 27 bin TL’yi bulacak. Özellikli işlem yapan hekimlerin tavan ücreti 65 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022’de çalışma koşulları sebebiyle üst üste grev kararları alan sağlıkçıları, ekonomik koşullarındaki iyileştirmelerin 15 Ağustos’tan itibaren kendini hissettireceğini açıklayarak sakinleştirmişti. Beklenen düzenleme geldi.

15 Ağustos’ta tüm kurumlarda uygulanması talimatı verilen ek ödeme düzenlemesi, dün Resmi Gazete’de 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde devreye girdi. Aile hekimleri ve eczacıların tepkisini hızla çeken yönetmelikte, en çok merak edilen ise maaşlar oldu.

NE DEĞİŞTİ?

Sağlıkçıların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, sağlıkçı ve uzman hekim açığının, kamuya dönüşlerle kapatılması için önemseniyordu. Yönetmelikle, Bakanlık daha önce dikkat çektiği 4 konuda değişiklik yapmış oldu. Önce Malpraktis uygulamasındaki değişiklik ile hekimler lehine düzenlenen “riskli operasyonlar” konusunda, şimdi de maaş avantajları getirildi.

  • Hem riskleri hem de görece düşük ödemeleri sebebiyle uzmanlarının kamudan kaçarak, özellerde çalıştığı onkoloji, cerrahi gibi alanlardaki “özellikli işlemler”de tavan ücretleri yükseldi. Genel bütçeye aktarılmasıyla hastanelerin inisiyatifinden çıkan ve her ayın 15’ine sabitlenerek, gecikmelerin de önüne geçilen sabit ödemeyle, farklı illerdeki hekim maaşları arasındaki fark kapandı.

Ayrıca üniversitelerden gelerek, eğitim görevlisi ve uzman tabip kadrolarından çalışan profesör ve doçentler de en yüksek kat sayıdan yararlandırılan grup olarak, uzman kadrolarındaki eksiklikler için bir adım daha atılmış oldu. Hekim açığı dışında, bir düzenleme de “normal doğum teşvik”i için yapıldı. Bu başlık da Bakan Koca’nın yapılacaklar listesinde bir maddeydi.

HERKESİ KAPSAMADI

Bakanlığın daha önceki açıklamalarındaki, “hekimler arası ücret farklılıkları azalsın” yaklaşımı yönetmeliğe yansırken, bu kez de hekim dışı personel ile makas açıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, NTV’de, “Taban ücretleri arıtıldı ama teşvik kısmı da var. Taban kısmında eksik bırakılmış kısmın teşvik ile mutlaka verilmesi gerekiyor. Elbette ki hekimlerimizin maaşları artsın ancak arada çok ciddi bir makas oluştu” açıklamasını yaptı. Türk Tabipleri Birliği, yönetmeliği incelediklerini açıklarken, Türk Eczacıları Birliği talep ettikleri taban ücret oranlarının görmezden gelindiğini ifade etti.

KİMİN MAAŞI NE KADAR ARTTI?

Sağlık meslek örgütlerinin açıklamalarına göre; artış miktarları bazı meslek grupları için şöyle oldu:

  • En yüksek taban ek ödemeler ve teşvik ödeme katsayısı eğitim görevlisi kadrosu olanlar ve uzman hekimlere tanındı.Uzman hekim ve diş hekimlerine kademelerine göre artacak şekilde 10 bin TL’ye; asistan hekimlere 7 bin 500 TL’ye; pratisyen hekimlere 5 bin TL’ye kadar ek ödeme yapılacak. Ek ödemelerle birlikte pratisyen hekim maaşı 20 bin TL’yi aşacak, uzman maaşı da 27 bin TL’yi bulacak.

Özellikli işlem yapan hekimlerin tavan ücreti 65 bin TL’ye kadar çıkabilecek. Hemşirelerin maaşı 800 TL’lik ek ödemeyle 10 bin TL’nin üzerine çıktı. Hekim dışı sağlık personeline derece, unvan ve kademelerine göre 400 TL ile 10 bin TL arasında düzenleme;

Yönetmeliğe göre ek ödeme; personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilecek. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının istirahat süreleri, resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili etkinliklere katılan personelin yılda 10 günü geçmeyen süreleri, meslek hastalığı dolayısıyla alınan hastalık izin süreleri, “çalışılmış gün” olarak kabul ediliyor.

Tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulacak. Heyet, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin yapılıp yapılmadığı, tıp etiğine, mevzuata uygunluğu, ek ödeme dönemleri için personelin hizmet etkinlik katsayılarının tespitine yönelik işlemleri yürütecek. Personelin yaptığı işe ilişkin “bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilmesi” gibi kıstaslar dikkate alınarak çalışan personel sayısının yüzde 5’ini geçmemek kaydıyla, başhekimin onayı ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının yüzde 20’sine kadar ek puan verilebilecek.

SABİT İKİ AYAK VAR

Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, “temel” ve “teşvik” olarak iki ayaktan oluşan bir sabit ödeme şekline dönüştü. Temel ek ödeme, “sabit ödeme” ve personelin motivasyonunun artırılması için her branş için belirlenen kat sayılarla işletilen “taban ödeme” toplamıyla belirlenecek. Teşvik ek ödemesi ise personelin “hizmete katkısı ve verimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler” göz önüne alınarak döner sermayeden personele yapılan ödemeyi ifade ediyor.

  • Yeni yönetmelikle birlikte branş, kademe ve derecelere göre personellerin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi. Yönetmelikte, oranların belirleneceği başlıklar şöyle sıralanıyor: “Personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, verimliliği, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler gibi unsurlar.”

BAKAN KOCA MEMNUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada, “Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15’inde yapılacak” dedi. Yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını söyleyen Koca, “Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek” dedi.

EYLEMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Yönetmeliğin yayınlanmasından dakikalar sonra, sosyal medya sağlıkçıların tepkisiyle çalkalanmaya başladı. Düzenlemenin istedikleri “tek kalem maaş” düzenlemesine uzak olduğunu savunan bir grup sağlıkçı, Twitter gündeminde üst sıralarda kalarak, meslektaşlarına 16 Ağustos’ta eylem çağrısı yaptı.

Kaynak : Yenişafak Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler