,

Sağlık çalışanlarının yarısı istifayı düşünüyor

Genel Sağlık-İş tarafından sağlık emekçilerinin güncel sorunlara ilişkin görüşlerini sorgulamak amacıyla yapılan “sağlık çalışanlarının güncel sorunları araştırmasının” sonuçları açıklandı.

Sağlık çalışanlarının yarısı istifayı düşünüyor

Araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yüzde 50’si emekli olmayı veya istifa etmeyi düşünüyor.

Araştırma sonucunda sağlık çalışanlarının yüzde 75’inden fazlasının aylık düzenli iş gelirinin 20 bin TL’nin altında olduğu saptandı. Katılımcıların yüzde 81.1’inin gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda kaldığı ve katılımcıların yüzde 86.1’inin kredi borcu olduğu ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarının yüzde 92.2’si borç ödemelerinde zorlandıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 97.5’i ise sağlık çalışanlarının gerekli saygınlığa sahip olmadığı düşüncesinde.

Genel olarak işinden ve işyerinden memnuniyet duymadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 45.5.

Katılımcıların büyük bir çoğunluğuna göre Türkiye’nin temel sorunu ekonomi ve geçim sıkıntısı. Bunu sırasıyla liyakatsiz görevlendirmeler, yolsuzluk ve yoksulluk izliyor. Ülkemizin içerisinde bulunduğu afet sürecine karşın, “deprem gerçeğinin farkına varılamaması” beşinci sırada yer alıyor. Sağlık çalışanlarının yarısından fazlası iş yerinde var olan fiziksel koşullarının çalışmayı sürdürmeye elverişli olmadığı düşüncesinde. Bunun yanında, katılımcıların yüzde 86.3’ü ise çalışma yaşamında fi ziksel ya da ruhsal sağlığı etkileyen faktörlere maruz kalıyor. Araştırma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının yüzde 50.3’ü çalışma hayatı süresince hastalardan veya hasta yakınlarından şiddet gördü.

Ayrıca, katılımcıların neredeyse tamamı sağlık çalışanlarına yönelen şiddet olaylarına karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünüyor. Genel Sağlık-İş sendikasına üye sağlık çalışanlarının yüzde 65,2’si işyerinde baskı, yıldırma ve mobbing ile karşılaşıyor.

Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler