,

R.G.'de yayımlanan yeniden değerleme oranı nihai karar değil

Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak Resmi Gazetede yayımlanan oran 2023'te uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Cumhurbaşkanlığı henüz son kararını yayımlamamıştır.

R.G.'de yayımlanan yeniden değerleme oranı nihai karar değil

Ekim ayı üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla, 2023 yılı için vergi, ceza ve harçlarda artış yapılırken esas alınacak yeniden değerleme oranı da belli olmuştu. TÜİK'in açıklamasına göre yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak çıkmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunun mükerre 298. maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlanmak zorunda olduğundan, TÜİK''in verileri ile ortaya çıkan %122,9 24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Yeniden değerleme oranı için Cumhurbaşkanlığı kararı beklenecek

Cumhurbaşkanlığı, Resmi Gazetede yayımlanan bu oranı yüzde 50 oranında indirim yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında, oran kesinleşmiş olacaktır.

Yeniden değerleme oranı ceza, harç ve bazı vergilerdeki 2023 yılındaki artış oranını etkiliyor.

Oran yüzde 122,93 olursa 2023 yılı pasaport, ehliyet harçları ve yeni trafik cezaları

6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı 1048 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselecek.

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.2023'te Özel İletişim Vergisi'nde de yüzde 122,93 oranında artış olacak.

Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de aynı oranda artacak.

Yeni yılda trafik cezaları da bu oranda artacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası 196 liradan 437 liraya yükselecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 427 liradan 952 liraya çıkacak.

Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara 1980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 lira ceza kesilecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.

24 Kasım 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32023

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 542)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler