,

Resmi Gazetede 19 yönetmelik düzenlemesi yer aldı

17 Nisan tarihli Resmi Gazetede 19 yönetmelik düzenlemesi yer aldı

Resmi Gazetede 19 yönetmelik düzenlemesi yer aldı

17 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yer alan yönetmelik düzenlemeleri şu şekilde:

–– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ayniyat ve Ambar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çok Hafif Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY 6A-ÇH)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDTGMK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği (SHY-UHU)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler