BIST 4.975,45 %-3.13 Dolar 19,02 %0.02 Euro 20,38 %0.55 Gr. Altın 1.204,40 %0.98 Petrol 72,81 %-0.22 Bitcoin 27.884,00 %1.2
İstanbulaçık11 °Caçık
,

Resmi Gazetede 16 düzenleme yayımlandı

11 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede 13 adet mevzuat düzenlemesi yer aldı

Resmi Gazetede 16 düzenleme yayımlandı

11 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7382 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5284)
–– Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Karar (Karar Sayısı: 5285)

YÖNETMELİKLER
–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
–– Milli Savunma Bakanlığı Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/3)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 Tarihli ve 10806, 10807 Sayılı Kararları

KARAR
–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2020/74, K: 2021/94 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/70, K: 2021/98 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler