BIST 4.975,46 %-3.13 Dolar 19,01 %0 Euro 20,41 %0.58 Gr. Altın 1.205,28 %0.91 Petrol 72,68 %-0.41 Bitcoin 27.698,00 %0.48
İstanbulaçık11 °Caçık
,

Resmi Gazetede 13 mevzuat yayımlandı

26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede 13 mevzuat düzenlemesi yer aldı

Resmi Gazetede 13 mevzuat yayımlandı

26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede 1 kanun, 2 Cumhurbaşkanlığı Kararı, 7 yönetmelik ve 3 Anayasa Mahkemesi kararı yer aldı.

Aşağıdaki linkler tıklayarak, ilgili mevzuatlara ulaşabilirsiniz.

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7405 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5527)
–– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5528)

YÖNETMELİKLER
–– Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5529)
–– İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5530)
–– Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği
–– Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Kişiselleştirilmiş Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/2/2022 Tarihli ve 2018/34827 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2018/36516 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2593 Başvuru Numaralı Kararı

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler