,

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Komisyon'dan geçti

TBMM İçişleri Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edildi.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Komisyon'dan geçti

Teklifle, güvenlik korucularına uyarma, kınama, ücretten kesme, görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller sıralanıyor.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül alan güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilecek.

Meskun yerlerde silah atmak fiili, devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmışsa durumun niteliğine ve ağırlığına göre görevden çıkarma cezası uygulanacak.

Göreve gelmemek, geç gelmek ve görev yerinden erken ayrılmak fiilleri uzun süreli veya görevi aksatacak biçimde gerçekleşmişse; yazılı kağıt, belge, kayıtlar ve her türlü dijital veri üzerinde işlenen yasak fiiller devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden olmuşsa görevden çıkarma cezası verilecek.

Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya veya ölüme sebebiyet verilmesi halinde, işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun önem ve değerine göre de görevden çıkarma cezası yoluna gidilecek.

Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç, gereç, silah, cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine rağmen geri vermemek fiilleri, devleti veya kişileri zarara uğratmışsa görevden çıkarma cezası uygulanacak.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin bir yıl içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanacak. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının bir yıl içerisinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilecek.

Şehitlerden intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak

Emniyet hizmetleri sınıfında belli bir süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilenlerin yine emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde açıktan ataması yapılabilecek. Bu kişiler, bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurabilecek.

Şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin ödevleri ile görevin icrası esnasında ve görev dışı zamanlarda personel tarafından uyulması gereken kurallar, sahip olunması gereken vasıflar ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Teklifle, Jandarma Asayiş Vakfı, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun kapsamı dışına çıkarılıyor. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfında olduğu gibi Jandarma Asayiş Vakfı da kanunla kurulmuş vakıf statüsü kazanıyor.

İç Güvenlik Fakültesi kuruluyor

Jandarma Teşkilatı personelinin ödevleri ile görevlerin icrası sırasında ve görev dışı zamanlarda personel tarafından uyulması gereken kurallar, sahip olunması gereken vasıflar ve diğer konular İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak ve 3 ay içinde yapılacak atamalarla kadroları tamamlanacak.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nde, lisans mezunu polis memurları ile ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini için örgün eğitim veren üniversitelerin Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilecek.

8 yıl mecburi hizmet

İç Güvenlik Fakültesinde eğitim alanlar, eğitim süresinin iki katı süreyle mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilecek.

Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

İç Güvenlik Fakültesi ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencileri, Polis Akademisi bünyesinde ücretsiz iaşe edilecek, yatırılacak, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek ihtiyaçları devletçe karşılanacak.

Polis memuru olarak eğitim görenler hariç fakülte, polis meslek yüksekokulu ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıca harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenecek.

İç Güvenlik Fakültesi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.

İç Güvenlik Fakültesinde lisans eğitim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç ders geçme esası ile 8 yarıyıl, sınıf geçme esası ile 4 öğretim yılı olacak. Öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı hariç eğitim süresine ilave olarak 2 yarıyıl veya 1 öğretim yılı ek süre tanınacak. Bu süre sonunda da başarısız olanların eğitimlerine son verilecek. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecek.

Denetçiliğe naklen atanma

Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 1 yıl içinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadrolarına naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 7'yi geçemeyecek.

Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 1 yıl içinde durumlarına uygun Göç İdaresi Başkanlığındaki denetçi kadrolarına naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 7'yi geçemeyecek.

"Polis memurları 2-3 ayda makul ve iyi yetişmiş elemanlar olarak devlet hizmetine sunulamıyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, teklifin kabul edilmesinin ardından söz alarak, görüşmeler sırasında teşkilat açısından faydalı eleştiriler aldıklarını, bu eleştirilerin çok daha fazlasını kendi içlerinde yaptıklarını ve tüm olayları birebir değerlendirdiklerini söyledi.

Polis memurlarının tümünü evlatları gibi gördüklerinin altını çizen Ersoy, şöyle konuştu:

"Gencecik çocuklarımız zaman zaman çok ağır koşullarda hizmet veriyorlar. Elbette sıkıntı çektikleri, hassasiyetlerinin biraz daha ileri gittiği durumlar olabilir. Ancak şunu da iftiharla söyleyebiliyoruz; bugün dünyanın en zor coğrafyasında, Afganistan'dan Fas'a kadar ateş çemberine alınmış bir coğrafyada yaşıyoruz. 1300 kilometre sınırında hiçbir devlet otoritesinin bırakılmadığı bir coğrafyada Ermenistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan gibi komşularımızın tamamının terör örgütlerinin kamplarıyla donatıldığı bir coğrafyada dünyanın en huzurlu şehirlerinde yaşıyoruz. Bunda güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları, bizlerin de onlarla birlikte hemhal olarak bu süreçleri en iyi şekilde yürütme gayretimizin çok önemli katkısının olduğunu ifade etmek istiyorum.

Komşularımız İsviçre, İtalya, Almanya, Belçika, Hollanda olsaydı biz de çok daha konforlu, çok daha rahat bir hayatı onlara sunmak için elimizden geleni yaparız. FETÖ mücadelesiyle birlikte çok yoğun bir kan kaybı yaşadık. Polis memurları hemen 2 ayda 3 ayda makul ve iyi yetişmiş elemanlar olarak devlet hizmetine sunulamıyor. Personel açığımızı kapatmadığımız sürece de olağanüstü durumlarda onlardan fedakarlık beklemek zorunda kalıyoruz. Prensip olarak 12-12 ya da 12-24 şeklindeki çalışma sistemini kaldırdık ama zaman zaman buna ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü halihazırda 330 bin rakamına yeni ulaşabildik. Bundan sonraki süreçte daha eğitimli, daha nitelikli elemanlar yetiştirme ve vatandaşımıza çok daha iyi hizmet etme gayretimizi daha görünür hale getireceğiz."

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler