Gündem

Özel muayenehane doktorlarına darbe!

SGK, teşhis ve tedavilerini tıp merkezlerinde ve özel hastanelerde yapan hekimlerle ilgili önemli bir değişiklik yaptı.

Eklenme : 07 Ekim 2022 Cuma 16:06 - Güncelleme : 07 Ekim 2022 Cuma 16:07


06.10.2022 tarih ve 31975 sayılı Resmi Gazete'de, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler yayımlanmıştır. Yapılan bu değişiklikler kapsamında en önemli olanı, muayenehanelerine müracaat eden hastaların teşhis ve tedavilerini tıp merkezlerinde ve özel hastanelerde yapan hekimlere ilişkin olan değişikliktir.

Bu kapsamda, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek (1) inci maddesinin (12) nci fıkrasında, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin ise Ek (5) inci maddesinin (1) inci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişikliklerle, muayenehanesi olan hekimlerin, muayenehanelerine müracaat eden hastaların teşhis ve tedavilerini tıp merkezlerinde ve özel hastanelerde yapabilmesi için,
* sağlık kuruluşu ile yıllık sözleşme imzalaması koşulu getirilmiştir.
* sağlık kuruluşunun ilgili branşta boş uzman hekim kadrosunun bulunması koşulu getirilmiştir.
* sağlık kuruluşunun ilgili branşta boş uzman hekim kadrosunun bulunmaması halinde, sağlık kuruluşunun ruhsatında/faaliyet izin belgesinde kayıtlı toplam uzman hekim kadro sayısının en fazla (%15)'ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilme koşulu getirilmiştir.
* sağlık kuruluşunun aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalamak istemesi halinde, ilgili branşın toplam kadro sayısının en fazla (1/3)'ü kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilme koşulu getirilmiştir.

İmzalanan sözleşmelerin ise, ilgili tıp merkezi ve özel hastane tarafından, işbu değişikliklerin yapıldığı tarihten (06.10.2022) itibaren en geç üçüncü ayın sonuna kadar Müdürlüğe ibrazı zorunlu kılınmıştır.

Yapılan bu değişikliklerle birlikte, düzenlemeye uymayan, aykırı hareket edenler muayene hekimlerine, tıp merkezlerine ve özel hastanelere faaliyetten durmaya giden idari cezalar getirilmiştir.

Kaynak : Gazete Memur