,

Müdafi ve Vekillerin 2024 Yılı Ücret Tarifesi belli oldu

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlendii

Müdafi ve Vekillerin 2024 Yılı Ücret Tarifesi belli oldu

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2024 yılı tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 13 Ocak 2024 tarihli 32428 sayılı tebliğinde, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekil ücretlerinin zamlı fiyatları açıklandı. Ödemelerin güncel fiyatları şöyle:

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemler

Soruşturma evresinde takip edilen işler için 2 bin 292 TL,

Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 3 bin 570 TL,

Asliye ceza mahkemeleri

Takip eden davalar için 3 bin 930 TL,

Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için bin 641 TL,

Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7 bin 50 TL,

Çocuk mahkemeleri

Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 3 bin 930 TL,

Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7 bin 50 TL,

İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 3 bin 930 TL,

Kanun yolları mahkemeleri

Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 7 bin 50 TL,

Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için 7 bin 937 TL ödenecek.

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2024 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4- (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 2.292,00 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 3.570,00 TL,

c) Asliye ceza mahkemeleri:

1) Takip eden davalar için 3.930,00 TL,

2) Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için 1.641,00 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.050,00 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.930,00 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.050,00 TL,

e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 3.930,00 TL,

f) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 7.050,00 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 7.937,00 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler