Gündem

Milli Savunma Bakanlığı personele fikir gayret ödülü verecek

Milli Savunma Bakanlığı ödül yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı. Yeni buluş yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getirenler ile mesleğine ait eser yazan veya tercüme yapan personele kıdemli albay aylığının belirli bir tutarında ödül verilecek

Eklenme : 08 Nisan 2022 Cuma 11:37 - Güncelleme : 08 Nisan 2022 Cuma 11:39


8 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede Milli Savunma Bakanlığı ödül yönetmeliği yayımlandı.

Gazetememur.com olarak yaptığımız incelemeye göre, Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli subay, astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri öğrenciler ile erbaş ve erleri kapsayacak.

Personele; Cesaret ve feragat ödülü, Üstün hizmet ödülü, Fikrî gayret ödülü ve Mezuniyet başarı ödülü olmak üzere 4 kategoride ödül verilecek.

Cesaret ve feragat ödülü verilecek durumlar şu şekildedir:

(1) Muharebe harekâtında, terörle mücadele hizmetlerinde, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda;

a) Yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenlere kıdemli albay aylığı tutarının;

1) Bakan onayı ile beş katından on iki katına kadar,

2) Genelkurmay Başkanının onayı ile beş katından on katına kadar,

b) Yüksek hizmeti görülenlere; Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının, Genelkurmay Başkanlığında görevli askeri personel için Genelkurmay İkinci Başkanının onayı ile kıdemli albay aylığı tutarının bir katından dört katına kadar,

cesaret ve feragat ödülü verilir.

Üstün hizmet ödülü ise şu hallerde verilecek

Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu eğitim, atış, spor, bakım ve benzeri idarî ve lojistik hizmetlerde, ayrıca cesaret ve feragat ödülü kapsamına girmeyen muharebe harekâtı, terörle mücadelede görevli askeri personelin bulundukları kıt’a, karargâh ve askeri kurumlarda emsallerine nispetle üstün başarı sağlayanlara ve askeri öğrencilerden ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenler, proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil edenler ile eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olanlara kıdemli albay aylığının belirli oranında verilecek.

Fikrî gayret ödülüne yönelik belirlememeler şu şekildedir:

(1) Yeni buluş yapan veya mevcut usullerde yenilikler meydana getirenler ile mesleğine ait eser yazan veya tercüme yapanlara kıdemli albay aylığının;

a) Bakan onayı ile beş katı,

b) Genelkurmay Başkanı onayı ile dört buçuk katı,

c) Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının onayı ile bir katından dört katına kadar,

ç) Genelkurmay Başkanlığında görevli askeri personel için Genelkurmay İkinci Başkanının onayı ile bir katından dört katına kadar,

tutarda fikri gayret ödülü verilir.

Mezuniyet başarı ödülüne yönelik belirleme şu şekildedir:

MADDE 10- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların bünyesindeki okullar ve sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarınca verilen eğitim, öğretim ve kursları, öğrenci ve kursiyer sayısına bağlı olarak bütünlemeye kalmadan birinci, ikinci ve üçüncü derece ile bitiren askeri öğrencilere ve kursiyerlere mezuniyet başarı ödülü verilir.

(2) Mezuniyet başarı ödülleri öğrenci ve kursiyer sayısı; üç ila on beş arasında ise birinciye, on altı ilâ elli arasında ise birinciye ve ikinciye, elli bir ve daha fazla ise birinciye, ikinciye ve üçüncüye verilir.

(3) Mezuniyet başarı ödülleri ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim veren okullar, sınıf okulları ve üç aydan daha uzun süreli veya iki yüz doksan ders saati ve üzeri süreli ihtisası belirleyen kurs mezunlarına kıdemli albay aylığının;

a) Birinci olanlara üç katı,

b) İkinci olanlara iki katı,

c) Üçüncü olanlara bir buçuk katı,

tutarında verilir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.