,
#Sözleşmeli personel

Memur-Sen’den sözleşmeli teklifine itiraz

TBMM’ye sunulan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik teklifte eksiklerin olduğunu bildirilerek, teklifin kapsamının genişletilmesi istendi.

Memur-Sen’den sözleşmeli teklifine itiraz

Yazılı yapılan açıklamada, “Tamamı sözleşmeli olan kurumların ve “idari hizmet” sözleşmeli personelin kapsama dahil edilmesi, düzenlemenin eksik yanlarının giderilmesini ve büyük memnuniyet üretilmesini sağlayacaktır” denildi.

Memur-Sen Konfederasyonu, iktidarın sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesine yönelik düzenleme teklifinde eksikliklerin olduğunun altını çizerek, itirazda bulundu. Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “Sözleşmeli personele kadro çalışmasından tüm kamu görevlilerinin faydalanması, kamuda çalışma barışının ve güvenceli istihdamın sağlanması, adil bir sitemin kurulması için kanun teklifine eklenmesi gereken noktalar bulunmaktadır” denildi.

“EKSİK YANLARI GİDERİLMELİ”

Açıklamada, düzenleme için 28 Kasım 202 tarihinin esas alınması gerektiği belirtilerek, “Geçici personel statüsünden (4/C) sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına geçirilen personelin, sözleşmeli personel pozisyonlarındaki süreye ilave olarak kamuda geçen tüm hizmet sürelerinin dikkate alınması ve unvanlarına uygun pozisyonlara atamasının yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda, mahalli idarelerde işten çıkarılan sözleşmeli personelin geçmiş dönem mağduriyetlerini giderecek şekilde süre yönüyle düzenlenmesi, usta öğretici, ücretli, ek ders karşılığı, fahri ve benzeri adlar altında istihdam edilenler de kapsama dahil edilmesi, aile hekimleri yanında çalışanlar yani kamu dışı aile sağlığı çalışanları da kapsama dahil edilmesi, tamamı sözleşmeli olan kurumların kapsama dahil edilmesi, idari hizmet sözleşmeli personelin kapsama dahil edilmesi, düzenlemenin eksik yanlarının giderilmesini ve büyük memnuniyet üretilmesini sağlayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu teklifte eksiklerin olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mevcut durumda, 3+1 kapsamında yer alan öğretmen, sağlık personeli ve din görevlilerinin belli koşullar çerçevesinde mazeret durumuna bağlı tayin hakkı üçüncü yıldan itibaren kullanılırken bu süre yeni düzenleme ile dört yıla çıkacak, mevcut hakları ellerinden alınacak ve mağduriyet oluşturacaktır. Meclis aşamasında bu sorun çözülmelidir. Sözleşmeli personelin kadroya geçişi büyük sevinç ve memnuniyet oluştururken bu sevince gölge düşürülmemelidir. Diğer taraftan, 50/d kapsamında istihdam edilenlerin 33/a’ya geçirilmesi konusu, Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılacağı gerekçesiyle ilgili kuruma bırakılmış ve teklif metninden çıkarılmıştır. İlgili Kanun düzenlemesinin de bir an önce düzenlenerek Meclis’e getirilmesi ya da mevcut kanun teklifine ilave edilerek kapsama alınması gerekmektedir.”

Muhammed Vefa / Milli Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler