,

Memur maaşı teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı

EN düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören 17 maddelik ekonomik torba yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

Memur maaşı teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. İlk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin detaylarını paylaştı. Ök, teklifle en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkacağını, 11 ili etkileyen deprem bölgesine yönelik düzenlemeler yapılacağını kaydetti. Ök, şöyle dedi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremlerin etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması için 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek vergi alınması öngörülmektedir. Depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece hısımlarını kaybeden mükelleflere ait taraflardan da ek motorlu taşıtlar vergisi alınmayacaktır."

Ök, getirdikleri teklifle kurumların aktifinde bulunan taşınmazların satışına uygulanan KDV istisnasını kaldırdıklarını belirterek, "Mevcut durumda aktifinde en az 2 yıl süreyle bulunan taşınmazın satışı gerçekleşiyorsa bundan KDV almıyorduk. Getirdiğimiz KDV istisnasının kaldırılması, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir. Bugüne kadar vatandaşların ekonomik kaygılarını göz önünde bulundurarak destekleri hayata geçirdik" dedi.

Covid 19 döneminde salgınla mücadele kapsamında kesilen cezaların iade edileceğini de belirten Ök, "Düzenlemeyle 321 bin kişiden tahsil edilen 308 milyon lira idari para cezasının iade edileceği tahmin edilmektedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, teklifle ilgili çıkardığı etki analizine göre; yaklaşık, 3,7 milyon kamu görevlisinin (işçiler hariç) aylık ve ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 yılında merkezi yönetim bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar TL olacağı öngörüldü. Etki analizinde; 2023 yılı ocak ayında 37,2 milyar TL MTV tahakkuku gerçekleşirken, deprem bölgesine yönelik verilecek istisnalar ve tahsilat gerçekleşmeleri dikkate alındığında yaklaşık 30 milyar lira ilave gelir etkisi hesaplandı. Komisyonda, teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmeler devam ediyor.

Kaynak : DHA

İlişkili Haberler

Manşetler