,

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 'Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Teklifi' görüşülmeye başlandı.

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muş, ilk olarak CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli'ye söz verdi. Türeli, bu teklif için Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nun tali komisyon olarak belirlendiğini ancak asli komisyonun orası olması gerektiğini belirterek, "Teklif, komisyonumuzla ilgili değil" dedi.

Komisyon Başkanı Muş ise İçtüzüğe göre tekliflerin hangi komisyonlarca görüşüleceğinin TBMM Başkanlığınca tespit edildiğini ve bugün görüşülecek düzenleme için Meclis Başkanlığınca esas olarak Plan ve Bütçe Komisyonunun, tali olarak ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun belirlendiğini söyledi. Muş ayrıca teklifin görüşmelerine başlanması konusunda bir tereddüt bulunmadığını kaydetti.

'30 BİN CİVARINDA KONUT TURİZM AMAÇLI KİRALANIYOR'

Ardından teklifin ilk imza sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, komisyona sunum yaptı. Kaya, turizm gelirlerinin ekonomi üzerindeki olumlu etkisine değinerek, turizmde 2023 sonu itibarıyla 56,7 milyon ziyaretçiyle 55,6 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini söyledi. Son yıllarda konutların kısa süreli kiralanmasının oldukça yaygınlaştığını ifade eden Kaya, konutların adeta turizm sektörünün bir alt kolu haline geldiğini kaydetti.

Yurt dışında da konutların turizm amaçlı kullanımlarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri olduğunu belirten Kaya, özellikle İspanya, İtalya, Fransa ve ABD örnekleri incelendiğinde; genel olarak bu ülkelerde turistik amaçlı kiralanan konutların ve turistlerin bilgilerinin kamu düzenini koruma amacıyla kayıt altına alındığını, bu ülkelerde vergi potansiyelini artırmaya yönelik düzenlemeler olduğunu ve yükümlülüklere uyulmadığında yaptırımların öngörüldüğünü söyledi.

​'DÜZENLEME ZARURET HALİNE GELMİŞTİR'

Türkiye'de resmi verilere göre; yaklaşık 30 bin civarında turizm amaçlı kiralanan konut olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Kaya, "Bunun yanı sıra çok sayıda kayıt dışı konut kiralanması yapıldığı da dikkate alındığında, yasal düzenleme yapılarak mevzuattaki eksikliğin giderilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, kuralsız şekilde faaliyet gösteren bu sektörün ülke turizmine verdiği zararların giderilerek turizm hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi zaruret haline gelmiştir. Teklifin etki analizine göre; 2028 yılı hedefi olan 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşılabilmesi amacı doğrultusunda, ülkemizin turizm sektöründe gösterdiği büyük ilerlemenin, turistik konutların da dahil olduğu bir sistemle artarak devam etmesi için, turizm politikasının belirleyici ve uygulayıcısı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılarak, ülkemizin dünya turizm sektöründeki değişmekte olan turizm trendlerine uyum sağlaması hedeflenmektedir" dedi.

Kaynak : DHA

İlişkili Haberler

Manşetler