,

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TMSF’den yalanlama

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü gazetesinde TMSF ve kayyım temsilcilerini hedef alan açıklamalarına TMSF’den açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TMSF’den yalanlama

TMSF'den yapılan açıklamada; Kayyımların yargıdan muaf tutulması için özel kanun çıkarıldığını iddia eden yanlış haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur.

"Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz" iddiaları doğru değildir. Yapılan kanuni düzenleme, zaten kanunda var olan kayyım temsilcilerinin sorumluluklarının, İcra ve İflas Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde, benzer görevleri yapanlar ile eşit hale getirilmesinden ibarettir.

İcra ve İflas Kanunu'nun 5. Maddesindeki kaideler, FETÖ ile ilişkili şirketlerde görev yapan kayyım temsilcileri için de geçerli olmuştur:

"İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır."

Kanunda yapılan değişiklikle, iddia edildiği gibi kayyım temsilcilerine benzersiz bir ayrıcalık, sınırsız bir sorumsuzluk tanınmamıştır. TMSF tarafından atanan kayyım temsilcilerinin yargıdan muaf tutulmaları söz konusu değildir. Kanun, kayyım temsilcilerinin görevlerini herhangi bir endişe ve tereddüt duymadan yerine getirmeleri için hazırlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili 24.12.2020 tarihli ve 2020/77 sayılı kararında bu konuya açıklık getirilmiştir. Kayyım temsilcilerinin kanunla verilmiş görevleri kanuni usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmeleri ya da bu kapsamda karar almaları sonucunda hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmaması tabii olmakla birlikte, bu husus hukuku dışlayan keyfi bir yönetim anlamına gelmemektedir. Bu nedenle kayyım temsilcilerinin mutlak bir sorumsuzluğundan bahsedilemeyecek olup kanuni düzenlemenin haksız fiil veya suç teşkil eden eylemleri kapsamadığı aşikârdır.

Ayrıca kayyım temsilcilerinin görevlerini yerine getirirken şirketlerin vergi, SGK ve benzeri borçlarından ötürü, şahsen haciz tehdidi ile karşı karşıya kalmamaları için düzenleme getirilmiş olması, kanunun yerinde olduğu hususunu tartışmasız kılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak : Sabah Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler