,

Kadın cinayetleri̇ için Aile bakanlığı devrede! Şiddeti önleyici yeni tedbirler geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti önlemek için yeni adım geliyor.

Kadın cinayetleri̇ için Aile bakanlığı devrede! Şiddeti önleyici yeni tedbirler geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti önleyemeye yönelik yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Buna göre, Bakanlık bünyesinde bir teknik kurul veya alt çalışma grubu kurulacak. “Kadın cinayeti” kavramı terminolojik olarak ele alınacak. Kadın cinayetlerine dair doğru verilerin elde edilmesi için bu kavramla ilgili istatistiki tanımlama yapılacak. Bu konuda Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının kullandığı tanım ile vaka değerlendirmesinde ele alınan kriterler masaya yatırılacak. Kadın cinayetleri vaka bazında ele alınacak. Sistemin bütününde nerelerde aksama olduğuna dair analizler yapılması için bir vaka analist alt çalışma grubu oluşturulacak.

TEPKİLER ÖLÇÜLECEK

Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede AR-GE çalışmalarına ağırlık verilecek. Kadına yönelik şiddet verilerinin ortak bir veri tabanında tutulması için TÜBİTAK ile yeni bir projeye imza atılacak. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra yakın zamanda hızlı bir şekilde araştırılmaya başlayacak. Bu doğrultuda, 12 istatistik bölge düzeyinde, yaklaşık 23 bin hane görüşmesini içeren detaylı bir saha araştırması ve devamında şiddete verilen tepkiler, başa çıkma yolları ile kurumsal mekanizmalar hakkında veri toplanacak. Kadına yönelik şiddet araştırmasının beş yıllık aralıklarla tekrarlanması da gündeme alınacak. Yine, resmî istatistik programının idari kayıt verilerine “Kadına Yönelik Şiddet İstatistikleri” başlığı eklenecek.

MERCEK ALTINA ALINACAKLAR

Bir diğer AR-GE faaliyeti ise şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin modellenmesi projesi olacak. Bu proje Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyacak.  Burada önceki çalışmalardan farklı olarak veri ambarı geliştirilecek. Şiddet uygulayanlara temas eden hizmet sunucularla görüşmeler gerçekleştirecek ve ülke örnekleri inceleyecek. Ayrıca kadın konukevleriyle ilgili de AR-GE çalışmaları planlanacak. İhtisaslaşmış kadın konukevlerinin kapasitesi geliştirilecek. Bunun için yurt dışı örnekleri incelenecek ve ihtisas kadın konukevi modelleri geliştirilecek.

Esma ALTIN

Kaynak : Türkiye Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler