,

İşte yeni yargı paketi

Adalet Bakanlığı yeni yargı paketinde son aşamaya geldi. 22 kanun ve 105 maddede değişiklik öngören taslak metin tamamlandı. Buna göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Her hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında infaz kurumunda kalacak. 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalırken, denetimli serbestlik süresi 3 yılı aşamayacak.

İşte yeni yargı paketi

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 67 maddelik 8'inci Yargı Paketi'nin detayları belli oldu. Yeni pakette toplam 22 kanun ve 105 maddede değişiklik yapıldı. Yeni paketin yasalaşmasıyla birlikte bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 100 lira, üst sınır ise 500 lira olacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek. Düzenlemeyle denetimli serbestliğe de düzenleme gelecek. Hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını ceza infaz kurumunda geçirecek. 1 ay ceza alan kişi 12 gün cezaevinde yatacak. Arabuluculuğa da yeni düzenlemeler yolda. Yeni Şafak'ın ulaştığı taslak metne göre yeni pakette şu düzenlemeler yer alıyor:

CEZA ALMAYAN KALMAYACAK

Bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınır ise 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Denetimli serbestlikte yapılacak düzenlemeyle her hükümlüye 1 yıl uygulamak yerine cezayla orantılı olarak uygulanacak. Hükümlü cezasının en az yüzde 40’ını cezaevinde geçirecek. Örneğin, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda yatacak. Denetimli serbestlik süresi ise 3 yılı aşamayacak.

NOTERLERE YEŞİL PASAPORT

Her yıl mart ayında yapılan noter ücretleri düzenlemesi ocak ayına alınacak. Araç alım satımlarda alınan ücretin yüzde 10'u Türkiye Noterler Birliği'ne verilecek. Noterliklerde yapılan işlemlere kredi kartıyla ödeme imkanı sağlanacak. Görev süresi boyunca noterlere yeşil pasaport verilecek.

SOYBAĞI REDDİ DAVASI AÇILABİLECEK

AYM’nin iptal kararı doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu'nun kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenleniyor. Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.

20 YILLIK HUKUKÇULARA SINAVSIZ ARABULUCULUK

Arabuluculuk sistemi de düzenleniyor. 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek. Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek. Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerin mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

ADLİ YARDIM ÖDENEĞİ’NE DÜZENLEME

İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak. Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek. Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde barolara gönderilecek adli yardım ödeneği oranı yeniden belirlenecek.

TAZMİNAT KOMİSYONU'NA YENİ GÖREVLER

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na da yeni görevler verilecek. Buna göre, Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalarla özel hukuk ve idare hukukundaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine, Tazminat Komisyonu’na yapılacak. Komisyon tazminatla ilgili verilen kararlara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilecek. Mahkeme itirazı kabul ederse ‘kesin karar’ olarak verecek. Ayrıca, makul sürede yargılanmanın ihlal edildiği iddiasıyla yapılan, AYM’de derdest olan bireysel başvuruyla mahkemenin ‘incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği’ gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurularla ilgili de bu komisyona müracaat edilebilecek.

Nur Banu ARAS

Kaynak : Yenişafak Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler