,

İşte 2023 Yaz Kararnamesinin şifreleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladı. 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi 3 bin 36, 387 idari yargı mensubunu kapsıyor. Kararname kapsamında İzmir, Denizli, Hatay, Trabzon başta olmak üzere 20 Cumhuriyet Başsavcısı değişirken, 21 Cumhuriyet Başsavcı Vekilli ataması yapıldı. Ayrıca, 38 ilçenin Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Karasu Adliyesine ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı. Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak 118 atama gerçekleştirildi. Tatvan’da ilk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi amacıyla bu mahale ağır ceza mahkemesi başkanı atandı. Deprem bölgesinde 5 ağır ceza, 39 asliye hukuk, 11 tüketici, 9 sulh mahkemesi faaliyete geçirilmesi planlanırken, bu mahallere ilave 61 hakim ataması yapıldı.

İşte 2023 Yaz Kararnamesinin şifreleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladı. 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi 3 bin 36, 387 idari yargı mensubunu kapsıyor. Kararname kapsamında İzmir, Denizli, Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş, Niğde, Adıyaman, Van, Aydın, Manisa, Mardin, Isparta, Uşak, Giresun, Ağrı, Malatya, Elazığ, Muş, Şırnak ve Bingöl olmak üzere 20 ilin başsavcıları değişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Van Cumhuriyet Başsavcılığına Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına Malatya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Muş Cumhuriyet Başsavcılığına Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert atandı.

ADLİ YARGI YÖNÜNDEN

Kararname kapsamında 61 Cumhuriyet Başsavcısı ataması gerçekleştirildi. Bu atamalardan 2’si Gaziantep ve Kayseri Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapıldı. Toplam 21 Cumhuriyet Başsavcı Vekilli ataması yapıldı. 20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişirken, 38 ilçenin Cumhuriyet Başsavcısı değişti. Karasu Adliyesine ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı.

118 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI ATANDI

Diğer yandan, Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak 118 atama gerçekleştirildi. Bunlardan 44’ü başkanken yer değişikliği yapılarak bir başka yer ağır ceza mahkemesi başkanlığına, 74’ü ise farklı görevlerden ağır ceza mahkemesi başkanlığına atandı.

TATVAN’DA İLK KEZ AĞIR CEZA MAHKEMESİ KURULUYOR

Tatvan’da ilk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi planlandı. Bu mahale ağır ceza mahkemesi başkanı atandı.

YARGITAY’A 40 TETKİK HAKİM 4 SAVCI ATANDI

Yargıtay’a 40 tetkik hâkimi, 4 Cumhuriyet savcısı ataması gerçekleştirildi. Yargıtay’dan ise 4’ü bölge adliye mahkemelerine, 2’si ilk derece mahkemelerine olmak üzere 6 tetkik hâkiminin ataması yapıldı.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNE 384 ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bölge adliye mahkemelerinde mevcut dairelere ilave olarak 4 ceza dairesi, 11 hukuk dairesi olmak üzere toplam 15 daire faaliyete geçirilecek. Bölge adliye mahkemelerine 291’si üye hâkim, 38’i Cumhuriyet savcısı, 55’i daire başkanı olmak üzere toplam 384 atama gerçekleştirildi. Buna göre hem daire hem üye sayısı artırılarak bölge adliye mahkemelerinin daha etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amaçlandı.

DEPREM BÖLGESİNDE 5 AĞIR CEZA, 39 ASLİYE HUKUK, 11 TÜKETİCİ, 9 SULH MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇİRİLECEK

2023 yılı Adli Yargı Ana Kararname Prensip Kararları ile deprem bölgesi olarak belirlenen mahallerde yer alan mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı ve bu mahallere ilave 61 hâkim ataması yapılarak deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amaçlandı.

İDARİ YARGI YÖNÜNDEN

HSK Birinci Dairesi 2023 İdari Yargı Kararnamesi 387 kişiyi kapsıyor. Kararname kapsamında; Adana, Bursa ve Konya Bölge İdare Mahkemelerine birer idari dava dairesi; Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine 2 adet idari dava dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesine bir adet vergi dava dairesi başkanı atanarak bu dairelerin faaliyete geçirilmesi amaçlandı. Ayrıca yıllık gelen iş sayısı gözetilerek Samsun Bölge İdare Mahkemesinde bir adet vergi dava dairesinin faaliyeti durduruldu.

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNE 71 İLAVE ÜYE ATAMASI YAPILDI

Bölge idare mahkemelerine; 69’u ilk derece mahkemelerinden, 2’si Danıştay tetkik hâkimliğinden olmak üzere 71 ilaveten üye ataması yapılarak, bu mahkemelerin etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri amaçlandı.

DEPREM BÖLGESİNDE İLAVE İDARE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇİRİLDİ

06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle idari yargıda açılması muhtemel davalar öngörülerek Hatay ve Kahramanmaraş illerinde ilaveten 2 adet, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa illerinde ilaveten bir adet; ayrıca yıllık gelen iş yükü gözetilerek İzmir ilinde bir adet idare mahkemesi faaliyete geçirildi. Bu kapsamda Hatay’ın 4 idare mahkemesi ve 20 üye; Gaziantep’in 4 idare mahkemesi ve 24 üye; Kahramanmaraş’ın 3 idare mahkemesi ve 15 üye; Malatya’nın 3 idare mahkemesi ve 15 üye; Şanlıurfa’nın 3 idare mahkemesi ve 18 üye; Adıyaman’ın 2 idare mahkemesi ve 12 üye ile faaliyet göstermesi planlandığı öğrenildi.

OSMANİYE’DE İDARE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇİRİLDİ

Yine idari yargı teşkilatlanması olmayan Osmaniye’ye bir adet idare mahkemesinin faaliyete geçirilmesi amacıyla bir başkan ve 6 üye ataması gerçekleştirildi. Bölge idare mahkemesi başkanlıklarında herhangi bir değişiklik bulunmamakla birlikte Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Konya Bölge İdare Mahkemesi daire başkanlıklarına toplam 10 adet unvanlı atama gerçekleştirilirken; bunlar dışında 47 unvanlı atama daha yapıldı. Unvanlı atamaların 24’ü halihazırda başkan iken yer değişikliği yapılarak bir başka yer mahkeme veya daire başkanlığına, 33’ü ise hâkimlikten terfi ettirilerek mahkeme veya daire başkanlığına atandı.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ AZALDI

Danıştay tetkik hâkimlerinden bir kişi Danıştay Savcılığına, 2 kişi bölge idare mahkemesine, 9 kişi de ilk derece mahkemelerine atanırken ilk derece mahkemelerinden Danıştay Tetkik Hâkimliğine 6 kişi atandı. Böylece Danıştay’dan 6 tetkik hakimi azaldı.

SONTV

İlişkili Haberler

Manşetler