,

İmar planına göç ve tsunami ayarı!

Türkiye’yi afet riskine karşı dirençli hâle getirmek için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği değişti. İmar planlarının hazırlanmasında, kitlesel göçler, iklim değişikliği, tsunami, endüstriyel veya kimyasal kazalar, yangın, çığ, obruk ve benzeri olaylar dikkate alınacak.

İmar planına göç ve tsunami ayarı!

Mekânsal imar planlarının hazırlanması ve onaylanması konusunda yeni kurallar belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’yi afet riskine karşı daha dirençli hâle getirmek için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Yeni yönetmeliğe göre, mekânsal imar planların hazırlanmasında, kitlesel göçler, iklim değişikliği, tsunami, insan ve teknoloji kaynaklı endüstriyel veya kimyasal kazalar, yangın, heyelan, çığ, kaya düşmesi, obruk ve benzeri kütle hareketleri de dikkate alınacak. Deniz ve kıyı alanları planı afet risklerine karşı duyarlı olacak şekilde, mavi büyüme (denizle ilişkili sektörlerin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesini destekleyen uzun süreli bir strateji) deniz ve kıyı ekosistemine uygun hazırlanacak. Doğal kaynakların kullanımı gözetilecek.

İBADET YERLERİ DE KORUMA ALTINDA

Ayrıca imar planlarına ihtiyaç duyulan eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel tesis, emniyet ve güvenlik alanlarına ibadet yerleri de eklenecek. İbadet alanlarına ilişkin imar planı kararlarında, ibadetin gerektirdiği yön ve alan büyüklüğü gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

İmar planlarının hazırlanacağı alanlarla ilgili olarak da yeni şartlar getirildi. Bu çerçevede, onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikrobölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda imar planları hazırlanamayacak ve onaylanmayacak. Jeolojik-jeoteknik etütler, mikrobölgeleme etütleri planın ölçeğine uygun hassasiyette hazırlanacak.

Esma ALTIN

Kaynak : Türkiye Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler