,

HSK, iki mahkeme hakimliği için kıdem şartı getirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu sulh ceza hakimliği ve kadastro hakimliği için kıdem şartı getirdi

HSK, iki mahkeme hakimliği için kıdem şartı getirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sulh ceza hakimliği ve kadastro hakimliği için getirdiği kıdem şartına dair ilke kararları 21 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Sulh Ceza Hâkimlerinin Kıdem Şartına İlişkin İlke Kararı için tıklayın.
Kadastro Mahkemeleri ve Hâkimlerine İlişkin İlke Kararı için tıklayın.

KADASTRO MAHKEMELERİ VE HÂKİMLERİNE İLİŞKİN İLKE KARARI

- Kadastro mahkemelerine; birinci bölge yerlerde asgaridört yıl kıdemi bulunan, diğer bölge yerlerde ise olabildiğince kıdemli hakimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri yapılır.
- Kadastro mahkemelerine hâkimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri imkânlar dâhilinde müstakilen yapılır.

- Kadastro mahkemelerine müstemirren yetkilendirilen hâkimlerin bu mahkemelerdeki asgari çalışma süresi; birinci bölge yerlerde dört yıl diğer bölge yerlerde ise üç yıldır.
- Sağlık, doğum, ücretsiz izin ve eş durumu gibi mazeret hallerinde, bu durumun, belgelendirilmesi koşuluyla, belirtilen asgari çalışma süreleri, dikkate alınmayabilir.

- Kadastro mahkemesinde müstemirren yetkilendirilmek isteyen hâkimlerin, Yargıtay veya bölge adliye mahkemelerinin ilgili kadastro dairelerinde bilgi ve tecrübe kazamım için, ihtiyaç durumu dikkate alınarak en az dört ay süreyle eğitim almak üzere görevlendirmeleri sağlanır.

- Kadastro mahkemesi hâkimlerinin, görev yeri değişikliği yapılırken müstemir yetkileri olabildiğince dikkate alınır.
- Kadastro mahkemelerinde 5 inci maddede belirtilen asgari süre kadar çalışanlardan o mahkemedeki terfilerinin nitelikli olması kavdıyla, tercih edecekleri kadastro mahkemesinin bulunduğu beş ayrı ilden, birine müktesepleri dikkate alınarak atamaları Öncelikle değerlendirilir.

- Kadastro mahkemesi hâkimlerinin, uygun olan dönemlerde en az bir ay en fazla üç ay süreyle Yargıtay veya bölge adliye malıkemelerinin ilgili kadastro dairelerinde eğitim, almak üzere görevlendirilmeleri sağlanır.

SULH CEZA HÂKİMLERİNİN KIDEM ŞARTINA İLİŞKİN İLKE KARARI

- Ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hâkimliklerine;
a) Birinci bölge yerlerde dört yıl,
b) İkinci bölge yerlerde üç yıl,
c) Üçüncü bölge yerlerde ise iki yıl.
Asgari kıdemi bulunan hâkimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri yapılır.

- Ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerdeki sulh ceza hâkimliklerine; birinci bölge yerlerde üç yıl asgari kıdemi bulunan, diğer bölge yerlerde ise olabildiğince kıdemli hâkimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri yapılır.

- Sağlık, doğum, ücretsiz izin ve eş durumu gibi mazeretler nedeniyle, sulh ceza hâkimliğinin münhal hale gelmesi durumunda yapılacak müstemirren yetkilendirmelerde, asgari kıdem şartının karşılanamaması halinde 3 üncü maddede belirtilen süreler dikkate alınmayabilir.
 

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler