,

Galatasaray Üniversitesi sözlü sınavsız 3 personel alacak

Galatasaray Üniversitesi sözlü sınavsız 3 personel alacak

Galatasaray Üniversitesi sözlü sınavsız 3 personel alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
A)    GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
b)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak,
c) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

UNVANI/

CİNSİYETİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

GÖREV TANIMI

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

1

Lisans mezunu olmak; İnsan Kaynakları Performans Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak (barkodlu olarak e-devlet üzerinden alınacak) ; 2020 KPSS P3 puan türünden

59 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

İnsan kaynakları (personel işleri) iş ve işlemleri yapan birimlerde istihdam edilmek üzere

Büro Personeli (Kadın/Erkek)

1

Lisans mezunu olmak; Satınalma Uzmanlığı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak (barkodlu olarak e-devlet üzerinden alınacak); 2020

KPSS P3 puan türünden 59 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.

Mali iş ve işlemler yapan birimlerde istihdam edilmek üzere

Destek Personeli (Marangoz) (Erkek)

1

Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından mezun olmak veya Ortaoğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup, MEB onaylı ağaç işleri- mobilyacılık alanında ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmak; 2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak; ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

Yapı ve Teknik işleri yapan birimde istihdam edilmek üzere

 

 

B)    BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
a)    Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),
b)    Diploma/mezuniyet belgesi ve sertifikaların onaylı fotokopisi,
c)    Nüfus cüzdanı / T.C kimlik kartı fotokopisi,
ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
d)    KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
e)    Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,
f)    1 adet fotoğraf.
Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde istenilen evrakların başvuru süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvuruları kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

C)    YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR
a) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.
b) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
c)    Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler