Gündem

FETÖ'cü yapılanmanın ilk hedefi "Peygamber ocağı" oldu

Türk milletinin "Peygamber ocağı" olarak nitelediği ve en güvenilir kurumlar arasında yer alan TSK, FETÖ'cü yapılanmanın ilk hedefiydi.

Eklenme : 15 Temmuz 2022 Cuma 05:48 - Güncelleme : 15 Temmuz 2022 Cuma 05:49


FETÖ üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişimi, örgütün uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasını gün yüzüne çıkardı.

7 Şubat MİT kumpası, 17/25 Aralık yargısal darbe girişimi ve doğrudan desteklediği Gezi Parkı odaklı eylemler gibi süreçlerle amacına ulaşamayan örgüt, son çare olarak yarım asra yaklaşan geçmişiyle TSK yapılanmasını sahaya sürdü.

FETÖ/PDY mensubu veya bu örgütsel faaliyeti destekleyen 8 binin üzerinde askeri personelin, savaş uçakları da dahil 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı kanlı darbe girişimi, halkın destansı direnişiyle akamete uğratıldı.

Darbe girişiminin bastırılmasından sonra TSK içindeki örgüt yapılanması yürütülen etkin soruşturmalarla aydınlatıldı.

Türk milletinin "Peygamber ocağı" olarak nitelediği ve en güvenilir kurumlar arasında yer alan TSK, FETÖ'cü yapılanmanın ilk hedefiydi.

FETÖ, TSK'ya kazandırılacak öğrencilerin, seçimi, eğitilmesi, yapıya olan bağlılığının artırılması, TSK içine yerleştirilmesi, saha hizmetinde ve idari alanlarda verilen görevleri yerine getirmesi gibi pek çok başlıkta çalışmalar yürüttü.

Farklı coğrafyalarda varlık gösteren terör örgütlerinin klasik yapılanma tarzlarını da kullanan FETÖ, eğitim ve sağlık kurumlarını da devreye sokarak TSK içindeki yapılanmasını sağlamlaştırdı.

Öğrencilerin sınıflandırılması: subay, astsubay, uzman çavuş

Derlenen bilgilere göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY, genellikle ortaokuldan kazanılan öğrencilerin devşirilmesi ile TSK'nın subay ve astsubay yetiştiren eğitim birimlerinde istihdam edilmesine oldukça önem verdi.

Bu kapsamda çocuk yaştan itibaren hedef alınan öğrencileri çeşitli yöntemlerle kendilerine bağlayan örgüt, ağına takılan öğrencileri ders çalışma bahanesiyle "Işık evi" olarak adlandırılan mekanlara davet eti.

Burada örgüte kazandırdıkları öğrencileri eğiterek birer üyesi haline getiren FETÖ, başarılı olarak gördükleri kişileri örgütün nihai amacına ulaşması için askeri kurumlara yerleştirmeyi öncelikli hedef haline getirdi.

Örgüt tarafından yapılan değerlendirilmeler neticesinde askeri okullara yönlendirilmesine karar verilen gençlerden derslerinde başarılı ve çalışkan olanlar, genellikle askeri lise ve harp okulları gibi subay yetiştiren okullara yönlendirildi.

Derslerindeki başarı durumu daha düşük olan öğrenciler ise astsubay ve uzman çavuş okullarına kayıt ettirilmesi sağlandı.

TSK gibi stratejik kurumlara yerleştirilecek öğrenciler, daha özel şartlarda seçilip "özel gruplar" halinde hazırlanırken, bunların mümkün olduğunca diğerleriyle teması sınırlandırılıp, "hücre tipi" yapılanma modeli uygulandı.

Askeri okullara yönlendirilmesi yapılan ve askeri okul ders çalışma gruplarına dahil edilen öğrencilerden, örgüte ait veya örgütle iltisakı bulunan bir dershaneye giden varsa kayıtları silinerek dershane ile ilişikleri kesilip örgütle bağı olmayan başka bir dershaneye kayıt yapması sağlandı.

Terör örgütlerinin kullandığı hücre tipi yapılanma

Işık evlerine entegre edilen askeri okul hazırlık grupları içerisinde bulunan öğrenciler, bu evlerde üniversite eğitimi alan ve örgüt içinde "abi" olarak adlandırılan kişilerce ders çalıştırıldı.

Söz konusu kişiler tarafından bu dönemde askeri okul hazırlık grupları içerisinde bulunan şahıslara isimlerinden farklı bir kod isim vererek onlardan bunları kullanmaları istendi.

TSK gibi stratejik kurumlara yerleştirilecek öğrencilerin yer aldıkları "özel gruplar" sayesinde diğerleriyle teması sınırlandırılıp örgüte ait "hücre tipi yapılanma modeli" uygulandı.

Soruların öğrencilere ezberletilmesi ve ön sağlık kontrolleri

Kendileriyle iltisaklı dershanelere kayıt edilmeyen öğrencilere sınavlarda çıkacak soruları önceden sızdıran örgüt, "Fetih okutmak" olarak adlandırdıkları yöntemle soruların sınavdan önce öğrencilere ezberletilmesi sağlandı.

Bu yöntemle yazılı sınavı geçen örgüt mensupları daha sonra sorumluları tarafından sağlık mülakatı öncesinde FETÖ'ye müzahir özel hastaneler ya da devlet hastanelerindeki üyelerince başka isimler üzerinden ön muayeneden geçirildi.

Bu ön muayenelerde askeri okula girmeye engel durumu olanların ameliyatları yine başka isimler üzerinden yapılarak kayıtlara girmesi engellendi.

Mülakat komisyonlarında tiyatro

Örgüt, mülakat komisyonlarında aday numaraları veya komisyonda görevli örgüt mensupları arasındaki gizli bir işaret dili üzerinden örgüt mensubu olan-olmayan ayrımının yapılmasına olanak tanıyan bir sistem geliştirdi. Böylece kazandırılacak ve kaybettirilecek adayların belirlendiği bir kurmacayla askeri okullar üzerinde hegemonya oluşturuldu.

Teyemmüm ile abdest alma, ima ile namaz kılma talimatı

Sınavların kazanılması ve sonuçların kesinleşmesinden sonra örgüt mensuplarına okullarda uygulayacakları tedbirler anlatılırken, asla örgüt mensubu olduklarını ifşa edecek bir şey yapmamaları gerektiği emir verildi.

Örgüt ayrıca askeri liseye giren öğrencileri teyemmüm ile abdest alma, ima ile namaz kılma, örgütsel yayınları bulundurmama, konuşmalarına ve davranışlarına dikkat etme, şüphe uyandırmama konularında kesin olarak talimatlandırdı.

Öğrencilerin daha iyi kamufle olmaları için farklı ideolojilere mensup gibi davranmalarını sağlayan örgüt, rol yapma/takiyye, öğrencilere ve komutanlara karşı uyanık olma ve bilgi toplama gibi örgütsel talimatlar verdi.

Askeri okullara girenlere yeni görevler verildi

TSK'ya sızdırılan öğrencilerin, örgüt abileri vasıtasıyla hedef ünitelere sokulduktan sonra sık sık görüşüp irtibatın koparılmasının önüne geçildi.

Sınavlarda askeri ve polis okullarını kazanan öğrenciler kazandıkları illerde "öğretmen" denilen mahrem sorumluları vasıtasıyla düzenli olarak ziyaret edilirken öğrenciler hakkında derlenen bilgiler ve değerlendirmeler, genellikle "sektör O3" ve "sektör L4" hizmetlerinde görev alan kişilerce seçilen "doktor" denilen görevlilere rapor edildi.

"Doktor" olarak adlandırılan kişiler de öğrencilerin durumlarına göre örgütsel bağlılık seviyesini artırma, kopma noktasına gelenleri örgüte yeniden entegre etme gibi konularda yapılması gerekenleri belirleyip bunları "öğretmen" denilen sözde imamlara bildirilmesi görevini yürüttü.

"Öğretmen" olarak tanımlanan örgüt üyelerine, "doktor"ların verdiği raporlar ışığında örgütsel eğitimin biçimini ve ölçüsünü belirleme görevi verildi. Askeri okullara fazlaca öğrenci gönderen iller için örgüt içinde "serdoktor" kavramı kullanıldı.

FETÖ kurduğu bu yapılanma ile serdoktor-doktor-öğretmen-askeri öğrenci şeklinde hiyerarşik düzeni sağlayarak TSK'ya sızma faaliyetlerini uzun yıllar devam ettirdi.

Askeri okullarda ikili yapılanma modeli

FETÖ, askeri okullarda öğrenciler ve idari/yönetici kadrolarıyla ilgilenmek üzere ikili bir yapılanmayı benimsedi.

Öğrenci kısmıyla ilgilenen yapılanmanın sorumluları, örgütün bölge örgütlenmesi içerisinde oluşturulmuş öğrenci yapılanmasında görevli kişilerden seçildi.

Askeri okulların idari/yönetici ve eğitici kadrolarıyla ilgilenen yapılanma ise askeri mahrem yapılanmaya bağlı çalışıp okuldaki öğrenciler dışında kalan örgüt mensubu okul çalışanlarının (idareci, eğitmen) denetimi görevlerini yürüttü.

Örgüt üyesi olmayan öğrencilere acımasız uygulamalar

FETÖ/PDY, mensubu olmayan öğrencileri askeri okuldan atmak veya onları okulu bırakmaya zorlamak için de çeşitli yöntemlere başvurdu.

Örgütün askeri okullardaki idareci ve eğitmenleri vasıtasıyla belirlenen öğrencilere baskı yapılırken, kamuoyunda "Şok Mangası", "Şok Timi" ve "Fırsat Eğitimi" olarak bilinen adaletsiz ve acımasız uygulamalar devreye sokuldu.

Örgüt mensubu öğrenciler, hafta sonu çarşı izinlerine çıktıkları zamanlarda birer ikişerli gruplar halinde örgüt içerisinde yer alan sivil vatandaşların evlerine gidip FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarının izlenmesi ve kitaplarının okunması teşvik edildi.

Askeri öğrencilerin yer aldığı ikişer üçer kişilik grupların birbirinden haberdar olmamasına azami dikkat gösteren örgüt, öğrencilerin ayda bir iki kez evlere gitmelerini sağlayarak deşifre olmanın önüne geçmeye çalıştı.

Kaynak : TRT Haber