,

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti yükseldi

ÖTV muafiyetli engelli aracı satın alımı için uzun süredir beklenen 2023 yılı üst limiti Resmi Gazete’de 1 milyon lira olarak yayınlandı.

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti yükseldi

Bir süredir belirsizliğini koruyan ÖTV muafiyetli engelli aracı satın alımı üst limiti için karar Resmi Gazete‘de yayınlandı.

2021 içerisinde 330.800 TL olan ve 2022’ye geçişle 120 bin TL iyileştirilerek 450 bin TL bandına çıkarılan üst limit, 2023 yılında 1 milyon liraya çıkarıldı.

- Engelli aracında ÖTV muafiyeti 1 milyon liaraya çıkarıldı

ÖTV muafiyetli engelli aracı üst limiti için Resmi Gazete kararı Resmi Gazete’de yayınlanan karar metni şu şekilde

“MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;
a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “450.500 TL’nin” ibareleri “1.004.200 TL’nin” şeklinde,
b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “450.500 TL’yi” ibaresi “1.004.200 TL’yi” şeklinde,
değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/F/3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu bölümde yer alan dilekçe ve ekine eklenmesi gereken belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer belge, liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir.”
MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler