,

Eğitim-Bir Sen'de sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı

Toplu sözleşme talebimiz olan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde sona gelindi

Eğitim-Bir Sen'de sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin açıklama yaptı

6. Dönem Toplu Sözleşme ile karar altına aldırdığımız “Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi” konusu, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından nihayete ermek üzeredir. Çalışmanın son hâli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı, akabinde yapılacak yasal düzenlemenin ayrıntılarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre sözleşmeli öğretmenler başta olmak üzere süreli sözleşmeli olarak adlandırılan 3+1 modeline göre sözleşmeli statüsünde çalışan personel, üç yıllık sözleşmelilik sürelerinin hangi yılında olduklarına bakılmaksızın çıkarılacak yasal düzenlemeyle öngörülecek yürürlük tarihinde memur kadrolarına geçirileceklerdir.

Süresiz sözleşmeli olarak adlandırılan, mevcut düzenlemeye göre memur statüsüne geçme imkânı bulunmayan (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında (Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde) istihdam edilen sözleşmeli personel de sözleşmelilik sürelerinin hangi yılında olduklarına bakılmaksızın çıkarılacak yasal düzenlemeyle öngörülecek yürürlük tarihinde memur kadrolarına geçirileceklerdir.

Memur kadrolarına geçiş isteğe bağlı olacak; kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları ve statüleri, görevleri sona erinceye kadar şahsa bağlı olarak korunacaktır.

Çıkarılacak yasal düzenlemeyle öngörülecek yürürlük tarihi itibarıyla 4 yıldan daha az sözleşmeli statüde geçen hizmeti bulunanlar, istihdam edildikleri tarih başlangıç alınarak dört yılı doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Ancak mazerete dayalı yer değişikliği konusunda bakanlık açıklamasında herhangi bir ayrıntı veya bilgi yer almamaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından, farklı mevzuat hükümleri yerine sadece 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesinin esas alınması; kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülmektedir.

Bakanlık açıklaması, sözleşmelilikten kadroya geçiş düzenlemesi hakkında bazı soru işaretlerini gidermiş olsa da sürecin ne şekilde işleyeceği, istisna hükümlerin var olup olmadığı, ne türden istisnalar getirileceği, yürürlük tarihinin ne olacağı, yer değişikliği süreçlerinin nasıl işleyeceği gibi konularda, kanun taslağı metni kamuoyuyla paylaşılmadan cümle kurmak mümkün değildir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, konfederasyonumuz Memur-Sen ile birlikte, kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecektir. Sözleşmeli personelin şartsız ve amasız kadroya geçirilerek kadrolu memurlarla aynı haklara sahip olmaları konusunda TBMM Komisyonları ve Genel Kurul aşamasında gayretimiz, çabamız, çalışmalarımız devam edecektir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler