,

DSİ toplantısına katılana 1.300 TL huzur hakkı verilecek

DSİ'nin teşkilat yapısını düzenleyen 4 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre teknik komite kurulabilecek. Komite toplantılarına katılanlara toplantı başına 1300 TL verilecek

DSİ toplantısına katılana 1.300 TL huzur hakkı verilecek

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik öngören düzenleme 11 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yapılan düzenlemeye göre Su kaynaklarının planlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili yeni teknoloji veya uzmanlık gerektiren konularda STK'lar tüm sosyal kesimlerden destek alınarak teknik komiteler oluşturulabilecek.

Teknik komitelerde görev alacaklara eğer kamu görevlisi ise toplantı başına 667 TL, kamu görevlisi değilse toplantı başına 1.334 TL huzur hakkı ödenecek.

İşte 11 ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yer alan düzenleme:

"Su kaynaklarının planlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili yeni teknoloji veya uzmanlık gerektiren konularda, Genel Müdürlük personelinin yanı sıra bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve belediye temsilcileri ile üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının uzmanlık, deneyim ve görüşlerinden yararlanmak, en son bilimsel teknik ve yöntemlerin uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla teknik komiteler oluşturulabilir.

(2) Teknik komitelerde görev alacaklara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı İçin, Genel Müdürlük personeli hariç uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) gösterge rakamının, uhdesinde kamu görevi bulunmayanlara ise (4000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.”

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler