,

DİSK, 10 maddelik asgari ücret taleplerini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kritik ara zam toplantısı başladı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücrete ilişkin görüş ve taleplerini sosyal medya hesabından maddeler halinde açıkladı.

DİSK, 10 maddelik asgari ücret taleplerini açıkladı

DİSK’in asgari ücrete ilişkin 10 maddelik görüş ve talepleri şu şekilde:

1-Asgari ücretin tespitinde asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değildir. Ortalama ücret haline gelmiştir. AB ülkelerinde yüzde 4 civarında olan asgari ücret kapsamı ülkemizde yüzde 50 civarındadır. Asgari ücret, milyonların meselesidir. Asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

2- Asgari ücret artışında gayri safi yurt içi hasıla esas alınmalıdır.

Asgari ücret tartışmalı resmi enflasyon oranlarına göre değil, geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre saptanmalıdır. Dar gelirlilerin gıda enflasyonu ile kişi başına gayri safi yurt için hasıla artışı esas alınmalıdır. Çalışanların büyümeden/verimlilikten pay almasını sağlayacak bir hesaplama yöntemi gereklidir.

3- Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir.

Asgari ücretli işçinin SGK prim payı bütçeden karşılanmalıdır. Hükümet 14 yıldır işverenlere 5 puan SGK prim desteği sağlıyor. Bunun bir benzeri de işçi için yapılmalı. İşçilerin SGK pirim payı yüksek enflasyon döneminde bütçeden karşılanmalıdır.

4- Yüksek enflasyon döneminde asgari ücretin iki katına kadar bütün ücretler vergiden istisna tutulmalıdır.
Yüksek enflasyon döneminde ücretler bir yandan enflasyonla öte yandan vergi ve kesintilerle azalmaktadır. Asgari ücrete sağlanan vergi istisnası yüksek enflasyon döneminde (enflasyon yüzde 10’un altına ininceye kadar) asgari ücretin iki katına kadar yükseltilmeli. Asgari ücretin iki katına kadar olan ücretlerden geri vergisi alınmamalıdır.

5- Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi oranı yüzde 10'a indirilmelidir.

Asgari ücrete sağlanan vergi istisnası yanında, asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak tarife oranı da yüzde 10’a düşürülmelidir. Böylece asgari ücrete yakın ücretlerle çalışan işçiler daha az vergi vermiş olurlar.

6- Gelir vergisi tarife dilimleri en az asgari ücret artışı kadar artırılmalıdır.

Vergi tarife dilimlerinin, enflasyondan ve asgari ücret artışından az arttırılması nedeniyle ücretliler her yıl daha fazla vergi vermektedir. Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret artışı kadar arttırılmalıdır.

“İŞÇİNİN KENDİSİ VE AİLESİ BİRLİKTE HESABA KATILMALI”

7-Asgari ücret uluslararası kurallara uygun saptanmalı, İşçinin kendisi ve ailesi birlikte hesaba katılmalıdır.

Türkiye’de asgari ücretin tespitinde uluslararası standartlara uyulmuyor. Asgari ücret tespitinde işçinin ailesi hesaba katılmıyor. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.

8- Asgari ücret yüksek enflasyon döneminde yılda dört kez belirlenmelidir.

Enflasyon yüzde 10’un altına düşene kadar asgari ücret üç ayda bir (yılda 4 kez) belirlenmelidir. Temmuz’dan sonra Ekim ayında da asgari ücret yeniden belirlenmelidir.

EMEKLİ AYLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

9- En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.

2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı yasadan önce asgari ücretten düşük emekli aylığı söz konusu değildi. Günümüzde emekli aylıkları Hazine tarafından karşılanan farla 2.500 TL’ye tamamlanmaktadır. En düşük emekli aylığı alan emeklinin aylığı, asgari ücretin yüzde 42 altındadır. Bu haksızlık giderilmelidir.

10- Destekler için işsizlik sigortası fonu kullanılmamalıdır.

Küçük ölçekli işletmeler için ayrı bir asgari ücret kabul edilemez. Küçük ölçekli işletmelere asgari ücret için verilecek desteklerde Bütçe ve Hazine kaynakları kullanılmalı. İşsizlik Sigortası Fonu, asgari ücret destekleri için kullanılmamalıdır.

Kaynak : Sözcü Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler