,

Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görev Yönetmeliği değişti

Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görev Yönetmeliği değişti

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YURTDIŞINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/8/2021 tarihli ve 31571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığa atanan personel

EK MADDE 1- (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesi kapsamında Bakanlığa atanan personelin bu Yönetmeliğin 11 inci, 12 nci, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca yurtdışına sürekli göreve atanabilmek için gereken hizmet sürelerinin hesaplanmasında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi hükmü kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirilen süreleri Bakanlıkta yeni atandıkları kadrolarda geçmiş olarak dikkate alınır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler