BIST 100 9.193,49 %0.15 Dolar 31,20 %0.13 Euro 33,76 %-0.06 Altın Gram 2.032,70 %0.02 Brent Petrol 82,86 %-0.94 Bitcoin 59.145,00 %4.52
,

Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Çoklu maaş' kolaylığı haberi doğru mu?

Cumhuriyet Gazetesi Meclise sunulan torba yasayı yorumladı. Gazetede huzur hakkına vergi kolaylığı getirildiğini iddia etti

Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Çoklu maaş' kolaylığı haberi doğru mu?

Cumhuriyet Gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberi şu şekilde:

İktidarın Meclis’e sunduğu “torba teklif” içerisinde, vergi istisnalarından aflara, “huzur hakkından” ihalelere kadar birçok düzenleme yer alıyor. Oranları artırıp eksiltme konusunda ise iktidara yetki veriliyor.

Teklife göre, yurtdışında verilen hizmetlerden elde edilen kazançlar ülkeye getirilirse vergi indirimi uygulanacak. İndirim oranı yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili organlarında görev alanlara, cumhurbaşkanınca belirlenecek gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda tespit edilecek tutarda damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenebilecek.

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılacak projelere ilişkin KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2028’e uzatılacak.

İktidar özelleştirmeleri artık daha kolay yapabilecek. İhaleler elektronik ortamda yapılabilecek.

Finansal sıkıntıda olan işletmelerin borçlarını yeniden yapılandırabilmelerine olanak sağlayan yasa hükmünün uygulama süresi, iki yıl daha uzatılacak

1 Ocak 2014 öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları ile gecikme cezası tahsilinden vazgeçilecek.

Teklif ile yurtdışından döviz getirilmesi teşvik ediliyor. İş merkezi yurtdışında bulunan şirketlerin elde edilen kâr payının Türkiye’ye getirilmesi şartıyla kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olacak.

Çoklu maaş kolaylığı, huzur hakkına vergi muafiyeti haberi doğru değil!

Cumhuriyet Gazetesi çoklu maaşa vergi muafiyeti getirildiğini iddia etmektedir. Ancak kanun telifinde yer alan düzenlemenin- 375 sayılı KHK'nın ek 29'ncu maddesi-  eski hali şu şekildedir:

"Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanınca üç katına kadar artırılabilir."

Görüldüğü üzere huzur hakkına vergi muafiyeti önceki düzenlemede de yer alıyordu. Kanun teklifinin bu konuda getirdiği yeni bir hüküm bulunmaktadır. Gazetenin ve muhabirin,  kanun maddesinin eski haline bakmadan haber yaptığı görülmektedir.

Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler