,

Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesi Yayınlandı

Yüksek Seçim Kurulunun 30/03/2023 Tarihli ve 2023/321 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesi Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesi Yayınlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yer aldı.

Kararda, 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesine belirtilen süre içinde yapılan itirazların YSK tarafından değerlendirilerek itirazların reddine karar verildiği belirtildi.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/321

KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.
6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “îtiraz ve kesin aday listesi” başlıklı 10’uncu maddesinde;
"(1) Resmî Gazetede yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.
2 2) Yüksek Seçim Kurulu itirazları üç gün içinde kesin karara bağlar ve kesin aday listesini Resmî Gazete’de yayımlar." hükmü yer almaktadır.
14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, siyasi parti gruplarınca ve seçmenler tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayları için 6271 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılan itirazların incelenip, karara bağlanması sonrasında;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
6271 sayılı Kanun’un “İtiraz ve kesin aday listesi” başlıklı 10’uncu maddesinde;
15 1) Resmî Gazete’de yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.
(2) Yüksek Seçim Kurulu itirazları üç gün içinde kesin karara bağlar ve kesin aday listesini Resmî Gazete’de yayımlar.” hükmü yer almaktadır.
Yüksek Seçim Kurulunun 13.03.2023 tarihli ve 2023/99 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi'nde;
28 Mart 2023 Sah günü;
“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (saat 08.00) (6271/9),”
29 Mart 2023 Çarşamba günü;
“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),
2- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması,”
30 Mart 2023 Perşembe günü;
“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271/10-2).”
31 Mart 2023 Cuma günü;
“1- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması (6271/10-2).”
düzenlenmiştir.
Yüksek Seçim Kurulunun 27.03.2023 tarihli ve 2023/280 sayılı Kararı ve eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi Resmî Gazete’nin 28.03.2023 tarihli ve 32146 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulunca değerlendirilerek, itirazların reddine karar verilmiştir.
Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının (alfabetik sıralamaya göre);
    • Kemal KILIÇDAROĞLU,
    • Muharrem İNCE,
    • Recep Tayyip ERDOĞAN,
    • Sinan OĞAN,
olduğunun tespitine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;
    1- 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının (alfabetik sıralamaya göre);
    • Kemal KILIÇDAROĞLU,
    • Muharrem İNCE,
    • Recep Tayyip ERDOĞAN,
    • Sinan OĞAN,
olduğunun tespitine,
    2- Cumhurbaşkanı adaylarının gösterildiği ekli Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesinin Karar metnine dâhil olduğuna,
    3- Karar örneğinin ve eki Kesin Aday Listesinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
    4- Kararın sonuç bölümü ile eki Kesin Aday Listesinin duyuru için Türkiye Radyo-Televizyon Kur um una gönderilmesine,
    5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
    6- .03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi

 

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KESİN ADAY LİSTESİ

ADI

SOYADI

DOĞUM TARİHİ

ÜNİVERSİTE

KEMAL

KILIÇDAROĞLU

17.12.1948

ANKARA İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER AKADEMİSİ

MUHARREM

İNCE

04.05.1964

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP

ERDOĞAN

26.02.1954

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SİNAN

OĞAN

01.09.1967

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler