,

Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de

Seçime katılarak 4 adaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 27/03/2023 Tarihli ve 2023/280 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs 2023 günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, alfabetik sıralamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvuruları 24 Mart 2023 tarihli kararla kabul edildi.

Yine YSK kararı ile Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sıralamaya göre Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğu tespit edildi.

Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi alfabetik sıralamayla; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.

YSK'nin yayımladığı Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/280

KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü. Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Adaylığın incelenmesi ve geçici aday listesi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “Yüksek Seçim Kurulu, adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarım taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirler. Geçici aday listesi ve itiraz süresi Resmî Gazete’de yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, siyasi parti gruplarınca ve seçmenler tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayları için 6271 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonucunda geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması amacıyla hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
6271 sayılı Kanun’un “Adaylığın incelenmesi ve geçici aday listesi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “Yüksek Seçim Kurulu, adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirler. Geçici aday listesi ve itiraz süresi Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 13 Mart 2023 tarihli ve 2023/99 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi’nde 28 Mart 2023 Salı günü;
"1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (saat 08.00) (6271/9)" düzenlemesi yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 24.03.2023 tarihli ve 2023/254 sayılı Kararı ile (alfabetik sıralamaya göre); Kemal KILIÇDAROGLU ve Recep Tayyip ERDOĞAN'ın adaylık başvurularının kabulüne karar verilmiştir.

Yine Kurulumuzun 21.03.2023 tarihli ve 2023/195 sayılı 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylığı için; Yüksek Seçim Kuruluna bizzat başvuran adayların sunduğu bilgi ve belgelerin incelenmesine ilişkin Kararı ile Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde bizzat başvuran (alfabetik sıralamaya göre) Davut TURAN, Doğu PERİNÇEK, Erkan TRÜKTEN, Halil Murat ÜNVER, Hilmi ÖZDEN, İrfan UZUN, Muhammed Ali Fatih ERBAKAN, Muharrem İNCE, Sinan OĞAN, Tevfık Ahmet ÖZAL ve Yakup TÜRKAL'ın başvurularının kabulüne,

Davut TURAN, Doğu PERİNÇEK, Erkan TRÜKTEN, Halil Murat ÜNVER, Hilmi ÖZDEN, İrfan UZUN, Muhammed Ali Fatih ERBAKAN, Muharrem İNCE, Sinan OĞAN, Tevfık Ahmet ÖZAL ve Yakup TÜRKAL için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabileceğine karar verilmiştir.

Kurulumuzun 21.03.2023 tarihli ve 2023/195 sayılı Kararı ile adaylık başvurulan kabul edilen (alfabetik sıralamaya göre) Davut TURAN, Doğu PERİNÇEK, Erkan TRÜKTEN, Halil Murat ÜNVER, Hilmi ÖZDEN, İrfan UZUN, Muhammed Ali Fatih ERBAKAN, Muharrem İNCE, Sinan OĞAN, Tevfık Ahmet ÖZAL ve Yakup TÜRKAL için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde; 6271 sayılı Kanun’un 7 ve 8/A maddeleri uyarınca en az yüzbin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının (alfabetik sıralamaya göre) Muharrem İNCE ve Sinan OĞAN olduğu tespit edilmiştir.

Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının (alfabetik sıralamaya göre);
-    Kemal KILIÇDAROĞLU,
-    Muharrem İNCE,
-    Recep Tayyip ERDOĞAN,
-    Sinan OĞAN,
olduğunun tespitine karar verilmesi gerekmiştir.

 S ONUÇ: Açıklanan nedenlerle;
1-    14 Mayıs 2023 günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının (alfabetik sıralamayla);
-    Kemal KILIÇDAROĞLU,
-    Muharrem İNCE,
-    Recep Tayyip ERDOĞAN,
-    Sinan OĞAN,
olduğunun tespitine,

2-    Cumhurbaşkanı adaylarının gösterildiği ekli Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesinin Karar metnine dâhil olduğuna,

3-    Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar itiraz edilebileceğine,

4-    Karar örneğinin ve eki Geçici Aday Listesinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

5-    Kararın sonuç bölümü ile eki Geçici Aday Listesinin duyuru için Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,

27.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GEÇİCİ ADAY LİSTESİ

ADI

SOYADI

DOĞUM TARİHİ

ÜNİVERSİTE

KEMAL

KILIÇDAROĞLU

17.12.1948

ANKARA İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER AKADEMİS

MUHARREM

İNCE

04.05.1964

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP

ERDOĞAN

26.02.1954

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SİNAN

OĞAN

01.09.1967

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler