,

Cuma namazına gittiği için işten çıkartılmıştı! Manevi tazminat davası da reddedildi

Konya’da Cuma namazına gittiği gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçi Mehmet Yetkin’in (41), Konya 1. İş Mahkemesi kararıyla ‘Din ve inanç özgürlüğü Anayasal haktır’ denilerek hakkında işe iade kararı verilmişti. İşyeri hakkında 100 bin TL manevi tazminat davası da açan Yetkin’in bu isteği aynı mahkemece reddedildi.

Cuma namazına gittiği için işten çıkartılmıştı! Manevi tazminat davası da reddedildi

Mehmet Yetkin, 2020'nın Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Yetkin, 2021 yılının Mayıs ayında Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti. Ancak tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, 2021 yılının Temmuz ayında iş akdi feshedildi. Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Konya 1. İş Mahkemesine açılan davada mahkeme, "İşçinin kişiliğini gözetme borcu işverenin başta Anayasadan doğan bir yükümlülüğüdür. Anayasanın, herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahip olduğunu öngören 12., herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğunu düzenleyen 17., herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine sahip olduğunu bildiren 19., özel yaşamın gizliliğini öngören 20., vicdan, din, inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünü hükme bağlayan 24 ve 25.maddeleri kişilik haklarını güvence altına alan ilke ve kurallardır" açıklamasıyla Mehmet Yetkin'i haklı bularak işe iadesi konusunda hüküm verdi.

100 BİN TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Mehmet Yetkin firma hakkında 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ancak işe dönüşüne karar veren ayrı mahkeme tazminat davasını reddetti. Mahkeme reddin gerekçesini de açıkladı. Kararda, "Manevi tazminat talep edebilmek için psikolojik tacizi (mobbing) teşkil eden davranışların kişilik haklarına zarar vermesi gerekir. Psikolojik taciz olarak belirtilen her davranış manevi tazminat sonucunu doğurmaz. Davranışın psikolojik taciz sayılabilmesi için sistematik, sürekli ve kasıtlı olması gerekir. Ayrıca hareketin amacı da doğru tespit edilmelidir. Çünkü psikolojik tacizde amaç, iş ilişkisi içinde bulunduğu mağdurdan kurtulmak veya ona zarar vermek, onu yıldırmaktır. Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişilik haklarının ihlali boyutuna ulaşmayan psikolojik taciz nedeniyle manevi tazminat talep edilmesine imkan veren yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte davacı tarafından kişilik haklarını ihlal eden ve süreklilik arz eden (sistematik), kasıtlı ve işten uzaklaştırmaya yönelik davranışların varlığı ispatlanamadığı anlaşılmıştır" denildi.

Karanı istinafa taşımaya hazırlanan Mehmet Yetkin ise, "Daha ne yapmaları gerekiyor. Cuma namazına gittiğim için tutanak tuttular ve sonradan hiçbir hakkım olmadığını belirtip işten çıkardılar. İşsiz kaldım. Bundan daha önemli psikolojik taciz mi olur?" dedi.

TOLGA YANIK

Kaynak : Sabah Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler