,

Cep telefonu ve bilgisayar satışlarındaki cayma hakkı düzenlemesi ertelendi

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılamayacağına dair düzenleme 2024 yılına ertelendi.

Cep telefonu ve bilgisayar satışlarındaki cayma hakkı düzenlemesi ertelendi

23 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılamayacağı belirtilmişti.

Ancak 14 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenleme ile bu konudaki yeni bir düzenleme yapılmış, cayma hakkının kullanılamayacağına dair düzenlemenin 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

---------------

14 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetedeki yeni düzenleme şu şekildedir:

MADDE 1- 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi, 9 uncu maddesi, 10 uncu maddesi ile eklenen 12/A maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi, 11 inci maddesi ve 13 üncü maddesi 1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.”

------------

23 Eylül'deki 13. madde düzenlemesi ise şu şekildeydi:

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.

j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.”

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler