Gündem

Büro Memur-Sen: SGK çalışanlarına iyileştirme yapılsın

Büro Memur-Sen yaptığı açıklamada, " EYT, 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmelilere Kadro düzenlemesiyle SGK'da oluşacak yoğunluk şimdiden öngörülmektedir. Bu iş yükü altında ezilecek olan SGK çalışanlarına iyileştirme yapılması için çağrıda bulunuyoruz." dedi

Eklenme : 20 Kasım 2022 Pazar 21:51 - Güncelleme : 20 Kasım 2022 Pazar 21:54


CUMHURBAŞKANIMIZ VE MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRIMIZDIR!

EYT, 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmelilere Kadro düzenlemesiyle SGK'da oluşacak yoğunluk şimdiden öngörülmektedir. Bu iş yükü altında ezilecek olan SGK çalışanlarına iyileştirme yapılması için çağrıda bulunuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım;

Sosyal Güvenlik Kurumu,  yurt içinde 86 milyon, yurt dışında ise 6 milyon vatandaşımıza Sosyal Güvenlik hizmeti vermektedir. Bu sayıya 4 milyonun üzerindeki vatansız ve sığınmacı da eklendiğinde toplamda 96 milyon kişi SGK’dan hizmet almaktadır.

  “Beşikten mezara kadar çalışmak” tanımın karşılık bulduğu  SGK’da; 

 • Sigortalı, Bağ-Kur ve GSS tescil hizmeti, 
 • Sağlık güvencesi ve aktivasyon işlemleri,
 • Emekli, dul ve yetim aylığı ile iş kazası geliri bağlanması, 
 • Doğum, askerlik ve yurtdışındaki sürelerin borçlanma işlemleri,
 • Doğum, istirahat ve emzirme ödemeleri, 
 • Yurt dışı ilaç temini, tıbbi cihaz temini ve cihazların bakım ve onarım hizmeti, 
 • Eczane, medikal ürün işletmeleri ile optisyen ödemeleri,
 • Hastane ve tıp merkezleri ödemeleri ile bu kurumların denetimleri,
 • İşveren tescili, işveren prim borcunun takibi ve tahsili, 
 • Kurum alacağı olan, icraya düşmüş borçların takip ve tahsil işlemi,
 • Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında toplumun bilgilendirilmesi ve denetim işlerinin yürütülmesi, 
 • Yurt dışındaki Türklerin sigorta ve emeklilik işlemleri, 
 • Ve kurumun taraf olduğu konularda hukuk hizmeti gibi işlemler yürütülmektedir.

Bu işler taşra ve merkezde görev alan 27 bin memur eliyle yapılmaktadır.

Türkiye ile emsal nüfusa sahip Almanya’da ise sosyal güvenlik hizmetleri 55 bin çalışan ile yürütülmektedir. Üstelik Almanya’da  bu hizmetler Türkiye’deki kadar kapsayıcı ve yoğun değildir.

SGK’nın Mevzuat yükü oldukça ağırdır. Bu nedenle kurum çalışanları Hükümetlerin ürettiği sosyal politikalardan ve seçim vaatlerinden doğrudan etkilenmektedir. 

Bu kapsamda;

 • 3600 Ek gösterge düzenlemesi,
 • Sözleşmelilerin kadroya geçişi, 
 • EYT düzenlemesi,
 • Yakın zamanda çıkması beklenen prim borç ve alacaklarının yapılandırılması, işlemleri ile SGK çalışanlarının iş yoğunluğu daha da artacaktır. Bakanlık verilerine göre EYT kapsamına giren 6 milyon civarında  vatandaşımız söz konusu  iken toplamda 20 milyonun üzerinde vatandaşımızın EYT için SGK Müdürlüklerine başvurması beklenmektedir. Bu ve benzeri iş yoğunluklarına rağmen çalışanlar emeğinin karşılığını alamamaktadır. Kurum çalışanlarının maaşları ve diğer unvanlar ile ilgili kıyaslama tablosu EK-1 de verilmiştir. 

Kurum çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için;

 • İl Sosyal Sigorta Uzmanı kadro ve statüsü ihdası,
 • Sosyal Güvenlik Tazminatı ile mümkündür. 

Bununla ilgili Kanun teklifi ve madde gerekçeleri EK-2 de verilmiştir.

Çalışanların emeklerinin karşılığı olan ücreti alabilmesi için; 

1- EYT ile ilgili yapılacak yasal düzenlemede EK-2 de verilen Kanun teklifinin madde metnine eklenmesini, 

2- Bu iş yoğunluğu döneminde, gece gündüz, hafta içi - hafta sonu demeden çalışacak SGK personeline ek ödeme oranının 50 puan artırımlı olarak ödenmesinin madde metnine eklenmesini,  Kurum çalışanları adına talep ediyoruz.

Konuya göstereceğiniz ilgi ve alaka için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Yusuf YAZGAN

Büro Memur-Sen Genel Başkanı

Kaynak : Gazete Memur