,

Bozdağ açıkladı, Anayasa’daki ‘aile’ kavramı değişiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" ifadesinin yer aldığı Anayasa'nın 41. maddesinin birinci fıkrasının değişeceğini açıkladı.

Bozdağ açıkladı, Anayasa’daki ‘aile’ kavramı değişiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifiyle ilgili soru üzerine “Anayasa değişikliği çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da arzı yapıldı. Takdir beyefendinin. Grupta olabilir, daha sonra olabilir. Bu hafta grup toplantısı yok zaten. Muhtemelen grupta açıklayabilir ama açıklamayabilir de” dedi.

BİR FIKRA DEĞİŞİYOR, İKİ FIKRA EKLENİYOR

Anayasa değişikliği teklifinin içeriğine yönelik Bozdağ, “Aile var, 41. maddenin birinci fıkrası değiştiriliyor. 24. maddeye de iki fıkra ekleniyor. Hem başı açık, hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz.” diye konuştu.

Mevcut 41. maddenin birinci fıkrası şöyle: Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

İki fıkra daha eklenecek olan beş fıkralık 24. madde ise şöyle:

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.
Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Kaynak : Sözcü Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler