,

Bölge Adliye Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkileri yeniden belirlendi

HSK, Bölge Adliye Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi ve Yeniden İnceleme duyuru yayımladı

Bölge Adliye Mahkemesi Hâkimlerinin Müstemir Yetkileri yeniden belirlendi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, Bölge Adliye Mahkemesi hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları 12.10.2022 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilan edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, müstemir yetkileri ilan edilen, yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 24.10.2022 tarihine kadar ekte gönderildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise “Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilenlerin ise “İtiraz Talebi” olarak seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Ekleri:

Bölge Adliye Mahkemesi Müstemir Yetki Kararı

Talep Gönderme Yöntemi

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler