,

Bir çok kurumda 68/B atamaları tasarruf Genelgesine takıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir çok kurumda 68/B atamaları kadro tasarruf Genelgesine takıldı

Bir çok kurumda 68/B atamaları tasarruf Genelgesine takıldı

2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin "PERSONEL GİDERLERİ" başlıklı bölümünün son paragrafında şu husus yer almıştır:

"14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır"

Genelgenin bu maddesine göre 68/B atamaları sadece şef kadroları dahil sadece yönetici kadroları için geçerli olacaktır.

Ancak rutin olarak yapılan 68/B atamaları yönetici kadroları için dahi yapılamamaktadır.

Her yıl rutin olarak yapılan bir uygulamanın yapılmaması personelin motivasyonunu bozmaktadır. Zira 68/B uygulamasıyla mali haklarda az da olsa iyileştirme olmaktaydı.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler