,

Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 ocak'ta başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğunun 1 Ocak 2023 tarihinde başladığını hatırlattı. Bakanlık, sosyal medya paylaşımında “Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak 2023’te başlıyor. Yeni düzenlemeyle binalar, kullandığı enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynağından sağlayacak. Binalarda, normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olacak.” ifadeleri kullanıldı.

Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 ocak'ta başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, “Binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak 2023’te başlıyor. Yeni düzenlemeyle; Binalar, kullandığı enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynağından sağlayacak. Binalarda, normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olacak.” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve 19 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu 1 Ocak 2023 tarihinde başlıyor. Yönetmelikle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirildi.

Yönetmelikle 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az “B” olacak şekilde inşa edilmesi ve tükettikleri enerjinin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaları zorunlu hale getirildi.

Yönetmelik kapsamındaki binaların yapı ruhsatı başvurularında ruhsat veren idarelerin BEP-TR masaüstü modülünden, yönetmelik şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolü de yapılacak. “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine uymayan binalara yapı kullanım izin belgesi düzenlenemeyecek. “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine uyan binaların Enerji Kimlik Belgelerinde NSEB olduğu görülebilecek.

“Isıl konfor şartları bozulmadan binanın ısıl ihtiyacını azaltarak enerji tüketimlerinden ortalama yüzde 25 tasarruf sağlanması hedefleniyor”  

Bu binalarda “C” olan asgari enerji performans sınırının “B” ye çıkarılması ile ısı yalıtım malzemesi kalınlıklarının İstanbul’da ortalama 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkarılarak pencerelerin ısı yalıtım değerlerinin de iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede ısıl konfor şartları bozulmadan enerji tüketimlerinden ortalama yüzde 25 tasarruf sağlanması hedefleniyor.   

“1 Ocak 2023’den itibaren Türkiye’nin enerji ithalatı faturasının yıllık 5 milyar TL azalması sağlanacak”

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen parsellerde, projeleri bu uygulamaya göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek. Bu sayede yapılacak yapılardan dolayı Türkiye’nin enerji ithalatı faturasının da yıllık 5 milyar TL azalması sağlanacak.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu uygulama 2 bin metrekare üzeri tüm binalarda yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması zorunluluğu getirildi. Buna göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ise Türkiye’nin enerji ithalatında yıllık azalmanın 7.5 milyar TL ye ulaşması hedefleniyor.

“2053 itibariyle tüm binaların kendi enerjisini yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan binalar olması hedefleniyor”

“Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş aşamaları kapsamında, 2025 sonrasında kademeli olarak yerinde yenilenebilir enerji kullanımı arttırılarak, 2053 itibariyle tüm binaların sıfır enerjili, kendi enerjisini yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan binalar olması hedefleniyor.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler