Gündem

Belediyede ‘çift huzur hakkı’ Sayıştay’a takıldı

Fatih Belediyesi’ndeki 3 başkan yardımcısına yönetiminde bulundukları 2 belediye şirketinden de huzur hakkı ödendiği ortaya çıktı. Sayıştay, aynı kişilere birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı ödenmesini mevzuata aykırı bularak belediyeyi uyardı.

Eklenme : 11 Kasım 2022 Cuma 10:48 - Güncelleme : 11 Kasım 2022 Cuma 10:49


Sözcü'den Özlem GÜVEMLİ'nin haberi...

Sayıştay'ın 2021 yılı Fatih Belediyesi Denetim Raporu'nda belediyenin çoğunluk hissesine sahip olduğu iki şirketinde yönetim kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapan başkan yardımcılarına her iki şirketten de huzur hakkı ödendiği tespit edildi.

Raporda “Aynı kişilere birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı ödenmesi mevzuata aykırılık oluşturacaktır. İdarenin kurduğu ve çoğunluk hissesine sahip olduğu iki şirketin, yönetim kurulunda görev yapan üç belediye başkan yardımcısı için, 2021 yılında iki ayrı şirketten huzur hakkı ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Belediye de gereken düzenlemenin yapılacağını bildirdi.

PARKLAR ÜCRET KARŞILIĞI AMACI DIŞINDA KULLANILIYOR

Raporda imar planlarında park alanı olarak işlevlendirilen ve tüm vatandaşların kullanımına açık olması gereken yerlerin, ecrimisil karşılığında amacı dışında kullandırıldığı belirlendi.

Şehremini Mahallesi 3022 Ada ile Seyyid Ömer Mahallesi 1723 ada içerisinde park alanlarında amatör spor kulüplerine ait binalar bulunduğu tespit edildi.

Cerrahpaşa Mahallesi 1139 ada içerisindeki park alanında belediyenin şirketi tarafından otopark işletmeciliği yapıldığı, Balat Mahallesi 1913 ada içerisindeki park alanında da bir derneğin iktisadi işletmesi tarafından otopark işletmeciliği yapıldığı aktarıldı.

Park alanlarındaki söz konusu bu kullanımlar imar mevzuatına aykırılık oluşturduğu gibi idareye ait taşınmazlarının ecrimisil karşılığında kullandırılması da yasaya aykırı bulundu.

Ecrimisilin bir kiralama yöntemi değil, işgale uğrayan kamuya ait taşınmaz mal için tazminat alınması olduğuna dikkat çekildi.

İLGİNÇ SAVUNMA: GÜVENLİK İÇİN MÜSAADE EDİLDİ

Belediye Sayıştay'ın bulgusu ile ilgili ilginç bir savunma yaptı. Parkların asayiş ve güvenliği,  çevresinin temiz tutulması içi, parkın küçük bir bölümüne basit bir yapı yapılarak parka sahip çıkacak kişilerin kullanılmasına müsaade edildiği belirtildi.

Sayıştay “İdarenin bahsettiği gerekçeler, park alanlarındaki ecrimisil karşılığı kullanımları meşrulaştırmamaktadır. Parkların güvenliğinin ve temizliğinin sağlanması için ecrimisil karşılığı kullanımlara izin verilmesi kabul edilebilir değildir. Zira söz konusu amaçları gerçekleştirmek için idarenin de kamunun da birçok yöntemi ve uygulaması mevcuttur. Kaldı ki, özellikle otopark amacı ile kullandırılan alanlar (2.082,25 metrekare ve 862 metrekare) küçük bir bölüm diye geçiştirilemeyecek büyüklüktedir ve gelir getirici faaliyetlerde kullanılmaktadır. Bu şekilde ihalesiz taşınmaz kullanımları eşitlik ilkesi ile de bağdaşmamaktadır” denildi.

Toplumun yararlanması için ayrılan park alanlarının işlevine uygun olarak kamunun kullanımına sunulması istendi.

HEM HARÇ HEM AYRI ÜCRET İSTENİYOR

Belediye Gelirleri Kanunu'nda harç konusu yapılan inşaat ve işyeri açma hizmetleri için belediye tarafından ayrıca teknik eleman ücreti, proje onay ücreti ve muayene ruhsat tarife ücreti tahsil edildiği belirlendi ve bu durum mevzuata aykırı bulundu.

Yapılan incelemede, harç konusu yapılan hizmetler veya bu hizmetlerin içinde yer alan bazı kısımlar için Belediye Meclisince ayrıca ücret tarifesi belirlendiği, söz konusu ücretlerin zorunlu tutulduğu, ödenmemesi durumunda harç konusu hizmetin de idare tarafından tamamlanmadığı tespit edildi.

ANAYASAYA AYKIRI

Tek bir hizmet için mükerrer ücretlendirme yapıldığı, harç konusu yapılan hizmete ilişkin ayrıca ücret talep edildiği anlatıldı.

Harç konusu olan hizmetler için ayrıca ücret talep edilmesi, bir de bu ücretin ödenmesinin zorunlu tutulması Anayasa ve kanunlara aykırı bulundu.

Kaynak : Sözcü Gazetesi