,

Belediye personelinden 3 kez sendika aidatı kesilmeye başlandı

Toplu sözleşme hükmü gereğince, belediyelerde, yetkili sendika üyesi olmayan memurlardan yetkili sendika adına iki kat aidat kesilmeye başlandı

Belediye personelinden 3 kez sendika aidatı kesilmeye başlandı

6. dönem toplu sözleşme hükümleri 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. maas-verileri/6-donem-toplu-sozlesme-maddeleri

6. dönem toplu sözleşmede şu ana kadar sadece, toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi için aranan yüzde 1 sınırlaması iptal olmuştur. gundem/maliye-sendika-ikramiyesinde-1-i-barajini-uygulamayin

Ancak sözleşmede, üst hukuk normalarına aykırı başka düzenlemeler de yer almaktadır. İlksan adiatı bunlardan birisi, taraf sendika  için aidat alınması uygulaması ise bir diğeridir. 

Toplu sözleşmenin 4. bölümünde, "Yerel Yönetim Hizmet Koluna" ilişkin bölümünün 1. maddesi şu şekildedir:

"Madde 1- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'sidir. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla çeşitli adlar altında yapılan ödemeler dahil ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.
(2) Sosyal denge sözleşmesinin taraf sendikası, üyesi olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır."

Bem Bir Sen adına iki katı tutarında aidat kesildi

Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan hüküm gereğince, personel başka bir sendika üyeyiyse, üyesi olduğu sendikaya ödeyeceği aidatın yanı sıra, Bem Bir Sen'e de iki kat tutarında aidat ödeyecektir. Toplu sözleşme hükmü bunu söylemektedir. 

Öneğin 15 Ocak 2022 tarihi itibariyle, Tüm Bel Sen'e veya Türk Yerel Hizmet Sen'e üye memurlar, 50 TL kendi sendikalarına, 100 TL de Bem Bir Sen'e aidat ödemeye başlamıştır.

5. dönem toplu sözleşmede yer alan hüküm daha önce Danıştay tarafından iptal edilmişti. Ancak 2021 yılında imzalanan 6. dönem toplu sözleşmede yer alan düzenleme için dava açılmışsa da henüz sonuçlanmamıştır.

Kendisinden, Bem Bir Sen adına iki katına aidat kesilen memurlar, aidat kesintisi için dava açması, çıkacak Danıştay kararını da daha sonra kendi mahkemelerine sunması halinde, yapılan kesintileri alabilmeleri mümkün olabilecektir.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler